CO2-fangst

Ny metode for CO2-fangst kan halvere prisen og energitapet i kraftverk

Ved å forbrenne biomasse i en atmosfære av ren oksygen blir det halvparten så dyrt og dobbelt så effektivt å fange inn CO2 fra røykgassen i kraftverk.

Hvis verden skal oppfylle Paris-avtalens mest ambisiøse målsetning og holde seg under en temperaturstigning på 1,5 grader, sier klimavitenskapen at det ikke er nok bare å stanse utslippene av drivhusgasser. Vi er også nødt til å trekke store mengder karbondioksid ut av atmosfæren. Bildet viser et pilotanlegg for CO2-fangst som Alstom og Aker Clean Carbon har bygget i en annen forbindelse..
Hvis verden skal oppfylle Paris-avtalens mest ambisiøse målsetning og holde seg under en temperaturstigning på 1,5 grader, sier klimavitenskapen at det ikke er nok bare å stanse utslippene av drivhusgasser. Vi er også nødt til å trekke store mengder karbondioksid ut av atmosfæren. Bildet viser et pilotanlegg for CO2-fangst som Alstom og Aker Clean Carbon har bygget i en annen forbindelse.. (Bilde: Helge Hansen)

Ved å forbrenne biomasse i en atmosfære av ren oksygen blir det halvparten så dyrt og dobbelt så effektivt å fange inn CO2 fra røykgassen i kraftverk.

  • energi

Det er i hvert fall teorien til en gruppe nordiske forskere. De har i fire år har kjørt pilottester med den såkalte CLC-prosessen, som kan gjøre varmekraftverk CO-negative.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå