Ny kraftledning

– Dette vil så avgjort bety at Molde by bedrer forsyningssituasjonen, sier informasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett.

Fra før har Statnett bare ett innmatningspunkt fra Sentralnettet til området. Forsyningsituasjonen er riktignok ikke kritisk i dag. Men kraftforbruket i området øker. Og næringslivet, med Hustad Marmor i Fræna kommune, er sterkt avhengig av en stabil elektrisitetsforsyning i området.

Den nye kraftledningen vil bli rundt fem mil lang og berøre kommunene Sunndal, Nesset og Molde fram til fordelingsstasjonen på Istad.

Meldingen er sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som vil behandle saken i henhold til gjeldende lovverk. NVE vil sende meldingen på høring og arrangere offentlige møter. Berørte og interessenter oppfordres til å komme med synspunkter og forslag til endringer til planene og kraftledningstraséene.

Ledningen er planlagt idriftsatt i løpet av 2006.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.