Ny kraft fra land til olje og gass kan kreve 1300 MW de neste årene

En rekke nye felt og anlegg skal elektrifiseres.

Ny kraft fra land til olje og gass kan kreve 1300 MW de neste årene
Oseberg er feltet på norsk sokkel med høyest utslipp i 2021. Det er planlagt elektrifisert med kraft fra land fra 2026. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

Høye strømpriser, kraftkrise i Europa og omstilling til mer klimavennlig energibruk gjør diskusjonen om hva vi skal bruke den fornybare kraften vår på høyaktuell. Oppstart av en rekke prosjekter for kraft fra land til sokkelen og elektrifisering av landanlegg bidrar til å presse kraftsituasjonen enda mer.