ARKIVNYHETER

Ny konsesjonsrunde for oljeselskapene

NY TFO-RUNDE: Staten utlyser nye områder for å sikre aktivtet på sokkel.
NY TFO-RUNDE: Staten utlyser nye områder for å sikre aktivtet på sokkel. Bilde: Ocean Rig
Anders J. Steensen
9. mars 2009 - 18:54

De såkalte TFO-rundene har vært en suksess. Derfor går regjeringen i gang med en syvende TFO-runde. Den omfatter betydelige områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Statsråd Terje Riis-Johansen evaluerer for tiden hele ordningen etter at en rekke miljøorganisasjoner har protestert, men sender allikevel ut en ny utlysning.Protesterer

Miljøorganisasjonen Bellona protesterer mot utlysningen, fordi TFO-ordningen evalueres.

– Det virker som om statsråden kun gjennomfører denne evalueringen for syns skyld sier fagrådgiver Elisabeth Sæther. Bellona har tidligere krevd at denne ordningen avvikles.Stabil sysselsetting

Formålet med hele TFO-ordningen er å opprettholde et stabilt investerings– og aktivitetsnivå på norsk sokkel.

Derfor gjennomføres de årlige TFO-rundene, mens konsesjonsrundene ofte er annethvert år. Områdene som utlyses ligger som regel i nærheten av eksisterende infrastruktur.

Funn i disse områdene kan knyttes til denne uten at det er behov for å investere i store nye produksjonsenheter på sokkelen.

I stedet kan levetiden for eksisterende installasjoner forlenges.Som før

Årets TFO-runde utvider ikke søkeområdene. Alle blokker som kan tildeles ligger i nærheten av eksisterende infrastruktur, eller i nærheten av eksisterende funn som i Barentshavet.

Årsaken er at her ønsker myndighetene å finne flere petroleumsressurser, som til sammen kan resultere i utbygginger som for eksempel et tog to på LNG anlegget på Melkøya.Trenger erfaring

Ved utlysningen skjerper Olje- og energidepartementet kravene til operatører i Barentshavet og på områder i Norskehavet hvor det er høyt trykk og temperaturer.

Det selskapet som søker på operatøroppgaver i disse områdene må ha gjennomført boringer tidligere og ha en tilstrekkelig teknisk ekspertise for å planlegge og følge opp boringen.

Alle som leverer inn en søknad må betale et gebyr stort kroner 100 000 per søknad. Staten forbeholder seg retten til å endre på omsøkte arealer under hele perioden fram til tildeling.