NATURVITENSKAP

Ny klasse sorte hull

Sorte hull er objekter som har kollapset så grundig at ikke engang lys unnslipper gravitasjonskreftene. Hittil har de kommet i to varianter: kollapsede stjerner med maksimalt ti ganger solas masse, og de supermassive sorte hullene som antas å eksistere i kjernen av enhver galakse. De har masser opp mot en milliard ganger solas masse.

Den nye typen sorte hull ligger omtrent midt mellom de to variantene, med en masse minst 500 ganger større enn solas. Størrelsen er anslått ut fra målinger av røntgenstråler som sendes ut når masse faller ned i avgrunnen, skriver New York Times.

Ved hjelp av NASAs Chandra røntgenobservatorium har en gruppe amerikanske og japanske astronomer funnet et skinnende røntgenfyr i galaksen M82, som er om lag 12 millioner lysår fra jorda. Oscillasjoner i røntgenstrålinga indikerer en masse et sted mellom noen hundre og 100.000 solare masser.

Utfordringa for astronomene er nå å finne ut hvordan universet danner denne gruppa sorte hull. Klarer de det, håper de også å avdekke noe av mysteriet om hvordan de supermassive sorte hullene dannes.

Les mer om: