ENERGI

Ny hydrogenelektrolysør fra Hydro

Elektrolysørkonseptet Inergon har en kapasitet på opp til 10 normalkubikkmeter per time.

Kapasiteten kan endres fra 5 til 100 prosent i løpet av noen tidels sekund skriver Hydrogenplattformen.

Inergon lager hydrogen fra vann, og kan brukes til lokal kraftproduksjon.

En bra anvendelse er i forbindelse med kjøling av luftaggregater, ifølge Hydro.

PEM står for Proton Exchange Membrane. I en PEM-celle er elektrolytten laget av fast stoff.

Apparatet inneholder rent vann i stedet for lut, som brukes i alkaliske eletrolysører.

Les mer om: