ARBEIDSLIV

Ny HP-leder

Midtun overtar etter Frode Haugli, som har hatt lederansvaret siden 1996.

Datterselskapet av Hewlett-Packard Company har 300 ansatte i Norge, og en omsetning i 1999 på 1,7 milliarder kroner.

– Arbeidet med å finne riktig person til å overta ansvaret etter Frode Haugli har pågått siden juni, og vi er nå svært fornøyde med å kunngjøre at den beste kandidaten er på plass, kommenterer markedsdirektør Frid Fastbø.

HP er en global organisasjon som har internett og e-services som sine satsningsområder, med en forventet omsetningsvekst på 10–15% per år. Selskapet er i en omstillingsfase med vridning fra produktfokus til kundefokus.

Midtun er utdannet innen elektro, elektronikk og ledelse, og har vært ansatt i HP Norge i 11 år. Den nye administrerende direktøren har tidligere arbeidet i Forsvaret, Ericsson og Nokia Data.

Avtroppende Frode Haugli er nå leder for HP i Nord-Europa og går inn som styreformann for HP Norge.

Les mer om: