ARKIVNYHETER

Ny hjemmeseier til E. Opedal & Sønner

Strekningen som E. Opedal & Sønner skal utbedre går østover fra Bugjelet, som ligger omtrent midtveis mellom Bu og Brimnes. Ill.: Statens vegvesen
Strekningen som E. Opedal & Sønner skal utbedre går østover fra Bugjelet, som ligger omtrent midtveis mellom Bu og Brimnes. Ill.: Statens vegvesen

Oppdraget gjelder andre entreprise på strekningen Bu-Brimnes på sørsiden av Hardangerfjorden. Anleggsplassen ligger bare 27 km fra hovedkontoret til entreprenøren som skal utføre arbeidet.

Utbedring av vegen mellom Bu og Brimnes er delt i tre entrepriser. Den første er 1,6 km lang og går mellom Kobbestille og Brimnes. Den ble fullført i fjor sommer. Den jobben ble også utført av E. Opedal & Sønner.Tunnel ble skjæring

Andre entreprise gjelder strekningen Bugjelet-Kobbstille. I følge den opprinnelige reguleringsplanen skulle det vært en 410 meter lang tunnel på denne strekningen, men planen ble forandret i siste liten. Overdekningen i den planlegte tunnelen var liten, og Vegvesenet kom fram til at det var mer hensiktsmessig å legge vegen i skjæring i samme trasé.

Vegvesenets beslutning betyr at masseuttaket blir større enn opprinnelig forutsatt. Til sammen 88 000 kbm skal sprenges ut på de 900 metrene. Det blir god bruk for massene. Ved Bugjelet skal vegen legges utenom et rasfarlig parti på en stor fylling. Noe masseoverskudd blir det, men det blir ikke vanskelig å bli kvitt - Eidfjord kommune overtar en del, og resten blir brukt i tredje byggetrinn.

Vegen mellom Bugjelet og Kobbestille er ferdig utbedret om et års tid.Ferdig til bruåpningen

Tredje entreprise omfatter den 2 km lange strekningen mellom Bu og Bugjelet. Den sendes ut på anbud tidlig på nyåret. Vegvesenet håper at det meste av arbeidet er fullført når Hardangerbrua åpnes i juni 2013.

Strekningen Bu-Brimnes er nå en del av riksveg 13, men den overføres til riksveg 7 når brua åpnes og fergesambandet Brimnes-Bruravik legges ned.

Utbedringen av vegen er prosjektert av ressursavdelingen ved Statens vegvesen Region vest. De to første entreprisene er finansiert med statlige rassikringsmidler, den siste med ordinære investeringer. Når arbeidet er fullført, har hele strekningen Bu-Brimnes fått 7,5 meters bredde. Det manglet mye på det da utbedringen av vegen ble igangsatt.

De totale omkostningene for utbedringen vil komme på nærmere 240 millioner kroner.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.