Ny gran til huskledning

Prosjektet skal gå frem til 2007 og er et samarbeid mellom industrien, Skogforsk, flere skogeierforeninger og Treteknisk.

Det som skal undersøkes er hvor egnet treslaget er til å overflatebehandles og hvor god motstandsdyktigheten er mot farge- og råtesopper.

Det er også planer om høvlingsforsøk og utsetting for å utføre gråningsundersøkelser.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå