Ny forskrift kan doble gjenvinningen av betong: Snart blir det lov med fire ganger så mye seksverdig krom

Kun formaliteter gjenstår før den nye grenseverdien trer i kraft.

Ny forskrift kan doble gjenvinningen av betong: Snart blir det lov med fire ganger så mye seksverdig krom
Dagens grenseverdi for seksverdig krom er til hinder for gjenvinning av rivningsbetong. Nå heves grenseverdien betydelig. Illustrasjonsfoto: Knut Bjørheim

Dagens grenseverdi på 2 mg/kg seksverdig krom har fungert som en brems for gjenvinning av betongavfall i Norge etter at den ble innført i 2016. Etter sterkt påtrykk fra betong- og gjenvinningsbransjen har Klima- og miljødepartementet nå kommet fram til at det er forsvarlig å firedoble denne verdien – til 8 mg/kg.