SAMFUNN

Ny forskningsråd i Brussel

Titlestad arbeider nå som nasjonal ekspert i EU-kommisjonen med oppgaver knyttet til eEurope-initiativet. Fra Norge har han arbeidserfaring fra Kreftregisteret, Statskonsult og Kompetansesenteret for IT i helsevesenet (KITH). (hl)

Les mer om: