Ny forskning: Til tross for politiske vedtak har vi trolig dobbelt så mye plastforurensning i 2030

Hvis vi for alvor skal redusere plastforurensning, kan vi ikke nøye oss med effektiv avfallshåndtering. Vi må skru ned produksjonen av plast, ifølge ny forskning.

Ny forskning: Til tross for politiske vedtak har vi trolig dobbelt så mye plastforurensning i 2030
Illustrasjonsfoto: Mihajlo Maricic/ Colourbox

Vår nåværende innsats er langt fra nok til å forhindre at mange millioner tonn plast havner i naturen hvert år, og til tross for ambisjonene om det motsatte, kan utslipp av plast ende opp med å dobles innen 2030.