Ny felles stoffbase

  • energi

I tillegg til informasjon om stoffene, vil databasen gi opplysninger om stoffmengder og i hvilke produkter og bransjer stoffene benyttes.

Hensikten med det nordiske samarbeidet er å slå sammen data fra alle landenes produktregistre, som i dag er blant de mest fullstendige i verden med hensyn til informasjon om produkter og stoffer.

Når SPIN tas i bruk blir det mulig å spre denne informasjonen til et større publikum.

Sensitive data, dvs. stoffsammensetningen i produkter der det er få konkurrenter, vil være beskyttet for publikum og bare mulig å finne frem til via det enkelte lands produktregister.

SPIN-databasen blir oppdatert hvert år. Basen er også tilgjengelig på CD-rom.

Databasen nås via sfts hjemmeside.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå