Ny elektronisk sykejournal

Helseregion Midt-Norge har inngått avtale med Siemens om et elektronisk pasientjournalsystem som knytter alle 11 sykehus i Møre og Romsdal samt Trøndelagsfylkene sammen. Databasen som skal plasseres på St.Olav hospital i Trondheim er to ganger større enn den nåværende største i Europa.

Det vil si at dersom du havner på sykehus det nærmeste året, vil journalen din mest sannsynlig være elektronisk. Data fra tester, undersøkelser og operasjoner samt digitale røntgenbilder knyttes elektronisk sammen.

Les mer i artikkelen Journalen følger pasienten