Ny E18 i Østfold stenges

Mindre enn tre år etter at en ny strekning på E18 i Østfold ble tatt i bruk, må vegen stenges for utbedring. To kulverter for en bekk under vegen har ikke tilstrekkelig kapasitet. Det laveste anbudet på løsning av problemet er på 14,427 millioner kroner.

Åpningen på den minste kulverten er så vidt synlig til høyre for den store. Da dette bildet ble tatt var Trarabekken liten. Når det regner skikkelig, bli det en stor dam foran kulvertene.
Åpningen på den minste kulverten er så vidt synlig til høyre for den store. Da dette bildet ble tatt var Trarabekken liten. Når det regner skikkelig, bli det en stor dam foran kulvertene. Bilde: Statens vegvesen
19. jan. 2017 - 00:47


Det er Grimsrud fra Halden som leder kampen om kontrakten. Konkurransen er jevn. Vegvesnet har fått seks anbud, bare 10 prosent skiller det høyeste og det laveste.

Årsaken til problemene heter Trarabekken. Den krysser E18 i spiss vinkel like øst for Momarken. Krysningspunktet ligger på strekningen Momarken-Melleby, som ble åpnet for trafikk 1. oktober 2014.

Frosker, padder og salamandere

To kulverter slipper Trarabekken under E18 - så vidt. Begge har sirkulært tverrsnitt. Den ene har en diameter på en meter. Den andre er primært beregnet for amfibier, dvs. frosker, padder og salamandere. Den har en diameter på to meter.

Når vannføringen i bekken er liten, går det ikke vann gjennom den største kulverten fordi den ligger høyere enn den minste. Når det regner godt, blir amfibierøret nyttig også for mennesker.

Nå skal begge kulvertene erstattes med en ny med rektangulært tverrsnitt. Den blir 4,5 meter bred, 2,5 meter høy og 69 meter lang. Den skal ligge lavere enn den høyeste kulverten ligger i dag. For å få det til skal bekkeløpet senkes over en strekning på ca. 700 meter.

Helt stengt

Allerede før vegen ble åpnet, ble Vegvesenet klar over at kapasiteten til de to kulvertene var i minste laget. Den gangen planla man å løse problemene uten å stenge E18 helt. Det har man nå gått bort fra.

- Den som får oppdraget kan stenge E18 helt i inntil fire måneder, men vi håper det går fortere, sier byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen.
- Hvorfor er dette tiltaket nødvendig?
- Beregninger viste at det vil bli opphopning av vann ved stor nedbør. Vi har allerede hatt et par tilfeller av det.
- Hvor skal trafikken gå i anleggstiden?
- Den skal gå på gamle E18 mellom Momarken og Homstvedt. Arbeidet blir utført i sommersesongen. Da er det minst trafikk, sier Christiansen.

Kort kulvert under adkomstveg

Den som får kontrakten skal etablere en kort ny kulvert i tillegg til den lange. Den skal lede Trarabekken under en adkomstveg til et basseng hvor overvann fra E18 renses. Denne kulverten får samme profil som den lange, men lengden blir bare 12 meter.

Entreprisen omfatter også plastring av bekkeløp, rensing av Trarabekken nedstrøms E18 og utgraving av masser ned til det naturlige elvetverrsnittet.

Til sammen skal det graves ut 6 400 kbm i dette oppdraget. 320 kbm skal sprenges, det skal støpes 715 kbm betong og monteress 1 350 tonn betongelementer.

Foruten Grimsrud har disse entreprenørene gitt anbud:
Isachsen, Nedre Eiker                        14,836 mill.  
Huser Entreprenør, Gjerdrum         15,144 mill.
Peab                                                     15,151 mill.
Askim Entreprenør                            15,229 mill.
Park & Anlegg, Sarpsborg                 15,879 mill.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.