MENINGER

– Ny E-18 er et skikkelig Kinderegg: Dobbel kapasitet, halv trafikk, flere ulykker

Så mange kryss er fjernet fra den nye E18 mellom Arendal og Grimstad, at trafikken på lokalveiene vil øke voldsomt, mener tidligere sjefsingeniør i Statens vegvesen, Svein Harald Søndenaa.

Det er så langt mellom kryssene på den nye E18, at mange må kjøre mye lenger på lokalveier før de kommer seg ut på motorveien. Det vil føre til flere ulykker på disse sideveiene, tror artikkelforfatteren.
Det er så langt mellom kryssene på den nye E18, at mange må kjøre mye lenger på lokalveier før de kommer seg ut på motorveien. Det vil føre til flere ulykker på disse sideveiene, tror artikkelforfatteren. Illustrasjon: Nye Veier
Av Svein Harald Søndenaa, tidligere sjefsingeniør i Statens vegvesen
18. nov. 2019 - 09:00

Etter at planen for ny E18 i Telemark og Aust-Agder nylig ble vedtatt, uttalte en politiker i Arendal at han så frem til at køene på E18 ville forsvinne.

Jeg kan glede ham med at køene på E18 vil forsvinne, ikke bare på en, men på tre forskjellige måter!

For det første vil køene forsvinne fordi kapasiteten på veien vil bli doblet ved utbygging til fire felt.

Artikkelforfatter Svein Harald Søndenaa.
Artikkelforfatter Svein Harald Søndenaa.

For det andre vil køene forsvinne fordi halvparten av kryssene som er på veien i dag vil bli fjernet. Dette vil medføre at 20 -30 prosent av trafikken som i dag går på E18, ikke lenger vil komme seg på eller av der de ønsker, og derfor må finne seg andre veier på lokalveinettet.

For det tredje vil utbyggingen, som er beregnet til omkring 5,5 milliarder kroner, gi en bompengebelastning som minst er på størrelse med den som er på strekningen Tvedestrand-Arendal, noe som også vil føre til en trafikkreduksjon på 20-30 prosent.

Det en ender opp med, er en ny vei med dobbel kapasitet og halve trafikken av det som er på E18 i dag.

Anleggsmaskin som sikrer tunnltak
Les også

Komplisert svensk veiprosjekt sprekker med ytterligere 10 milliarder

Mye mer trafikk på lokalveiene

Trafikk vil bli overført til lokalveinettet i en grad få kan forestille seg, med flere og større køer, økt ulykkesrisiko og miljøforringelse som konsekvens.

Eksempelvis vil E18-strekningen mellom Harebakken og Stoa, som i dag har en trafikk på omkring 21.000 kjøretøyer i døgnet, etter ombygging ha omkring 5000 kjøretøyer.

Den øvrige trafikken vil bli fordelt mellom den nye lokalveien på strekningen, fylkesvei 42 over Myrene og fylkesvei 420 Strømmen.

I Grimstad vil de største problemene oppstå mellom Morholt og Øygardsdalen,  idet trafikk vestfra/vestover ikke lenger kan komme av eller på i Øygardsdalen men må bruke veien forbi Bergemoen, og i Vik området, der trafikk som skal av eller på E18 ved Grimstadporten og Spedalen må kjøre til et nytt kryss ved Bie.

Ved stengninger på ny E18 øst for Biekrysset, vil all trafikken måtte gå gjennom Vikområdet.

Når Nye Veier har regnet på effekten av utbygging av ny E18 er det hovedsakelig den økte hastigheten på veien som har gitt en positiv effekt. De har da ikke tatt hensyn til at de fleste som i dag bruker veien vil få et økt tidsforbruk ved at de må kjøre lenger på lokalveinettet før de kommer ut på E18.

Hva angår trafikkulykker så har Nye Veier beregnet at det vil spares fem liv i løpet av en 40 års periode.

Les også

Tre entreprenører konkurrerer om å få rassikre riksvei 13

Hvilke sikkerhetstiltak?

Da har de juksa litt med førperioden, i og med at to dødsulykker som skjedde før det ble satt opp midtrekkverk på eksisterende E18, er tatt med i statistikken.

 Den nye E18-strekningen mellom Arendal og Grimstad. <i>Ill:  Nye Veier</i>
 Den nye E18-strekningen mellom Arendal og Grimstad. Ill:  Nye Veier

På lokalveinettet er det bare sagt at det må gjennomføres trafikksikkerhetstiltak for å veie opp for den økte trafikken. Hvor, hva slags tiltak, når de skal iverksettes og hvem som skal betale for dette, blir ikke nevnt.

Sannheten er at utbyggingen vil føre til flere alvorlige ulykker, særlig på lokalveinettet, men også på E18.

Hva sitter en da igjen med etter å ha brukt 5,5 milliarder kroner?

Jo, akkurat det man sitter med når man har et Kinderegg: Noe som er helt unyttig, og som ingen har bruk for, men som noen synes det er gøy å leke med.

Les også

Oppdrag til 2,2 milliarder: Nye Veier sparket entreprenøren - nå søker de ny

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.