Garry Moore, adm. director i Phoenix Product Development Ltd, London. (Bilde: LPS)

Ny do sparer fem tonn vann

  • nyeteknologier

Slik er løsningen:

Doen bruker bare 16 prosent av den vannmengden et vanlig klosett bruker, og 25 prosent mindre enn dagens lavtspylende, ifølge utviklerne.

Den patenterte teknikken går bl.a. ut på at doen lager sin egen trykkluft som hjelper til ved spylingen.

Lettere rensing

Den beskjedne, utspylte vannmengden vil – i tillegg til å redusere belastningen på ferskvannsressursene – også lette trykket på avløpsvannbehandlingen.

Ifølge Garry Moore, adm. director i Phoenix Product Development Ltd i London, vil et spareklosett av denne type kanskje forhindre EU- planene om på sikt å innføre tvungen vannavgift i Europa.