BYGG

Ny byggegigant vil ha over halvparten av markedet for store bygg

Begge selskapene er så store at Konkurransetilsynet må godkjenne kjøpet.

AF-gruppen er involvert i flere store byggeprosjekter, blant annet her i Bjørvika i Oslo.
AF-gruppen er involvert i flere store byggeprosjekter, blant annet her i Bjørvika i Oslo. Foto: Ida Oftebro/Teknisk ukeblad
Ida OftebroIda OftebroRedaktør for Digi.no og Inside Telecom
20. aug. 2019 - 16:45

AF-gruppen har annonsert at selskapet vil kjøpe konkurrenten Betonmast for 2,075 milliarder kroner. Til sammen omsatte de to selskapene for over nærmere 26 milliarder i 2018. Betonmast er byggvirksomheten i konsernet Betonmast Hæhre.

Begge selskapene har allerede en stor andel av markedet for store byggentreprenører. Sammen vil de bli en tungvekter.

Vis mer

Dersom salget går gjennom hos Konkurransetilsynet, vil det også være den endelige spikeren i kista for den mislykkede fusjonen mellom Betonmast og anleggsentreprenøren Hæhre Isachsen. Betonmast Hæhre leverte et driftsresultat på minus en halv milliard for 2018. Regnskapstallene viser at mens byggvirksomheten leverer et pent overskudd, renner pengene ut av anleggsvirksomheten.

Skilles ut fra kriserammet konsern

I årsrapporten til Betonmast Hæhre omtales resultatene i anleggsvirksomheten som «ikke akseptable».

– Store nedskrivninger på to av våre største infrastrukturprosjekter, Smisto kraftverk og E6 Helgeland Nord, samt nedskrivning av goodwill relatert til anleggsvirksomheten, medførte betydelige tap innen anlegg i 2018, skriver konsernsjef Svein Hov Skjelle i innledningen til årsrapporten.

Skjelle konkluderer i den samme årsrapporten med at man ikke har klart å bygge et velfungerende og lønnsomt entreprenørkonsern.

– Sterke motsetninger mellom eier-grupperinger samt dårlige resultater, ledet styret til beslutningen om å gå inn for en splitting av selskapet, heter det videre i årsrapporten.

24 arbeidere er evakuert fra tunnelen som står i brann i industrianlegg på Alnabru.
Les også

24 evakuert etter tunnelbrann – vanskelig slukkearbeid

Eid av de ansatte

Over 60 prosent av Betonmast Hæhre er eid av de ansatte.

Selve kjøpet av Betonmast skal skje gjennom et nyopprettet selskap kalt Betonmast Holding AS, der AF-gruppen skal eie 66 prosent og 34 prosent skal eies av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast.

Sammen vil Betonmast og AF-gruppen bli en maktfaktor i det norske entreprisemarkedet. Tall fra SSB viste at det var 13 selskaper i det norske markedet for oppføring av bygg i 2017. Til sammen omsatte disse for 23 milliarder kroner. Det samme året omsatte Betonmast for 5,1 milliarder kroner og AF-gruppen bygg for 8 milliarder. Blant de største entreprenørene i byggebransjen hadde altså AF-gruppen og Betongmast over halve markedet målt i omsetning i 2017.

Vis mer

Må godkjennes av Konkurransetilsynet

Det er ikke gitt at disse tallene viser hele bildet. Konkurransetilsynet har ikke gjort noen særskilt studie på den norske byggebransjen, men nestleder Marita Skjæveland i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet sier tilsynet alltid vurderer konkret fra sak til sak.

– Utgangspunktet for vår analyse er å avdekke om det oppstår konkurransebegrensning som er til skade for norske kunder og forbrukere. I den forbindelse gjøres det en vurdering av hvor bredt dette markedet er, sier Skjæveland til Teknisk ukeblad.

Entreprenører som Betonmast og AF-gruppen konkurrerer ikke bare mot andre norske bedrifter. Tidvis er bedrifter fra hele EØS-området inne og konkurrerer om prosjekter. Skjæveland sier at Konkurransetilsynet vil ta hensyn til dette i sin vurdering. Det avgjørende er likevel hvilke konsekvensen kjøpet får for kunder og forbrukere i det norske markedet, understreker hun.

En behandling hos konkurransetilsynet følger en rekke lovpålagte frister. I tillegg må et oppkjøp godkjennes av generalforsamlingen i Betonmast Hæhre. Den skal avholdes 16. september, og ifølge en pressemelding fra AF-gruppen har representanter for over 66 prosent av aksjene i selskapet allerede forpliktet seg til å stemme for et salg.

Vil hente penger fra eierne

AF-gruppen venter at salget, inkludert forhåndsundersøkelser og behandling hos Konkurransetilsynet, vil være sluttført i løpet av oktober 2019.

Morten Grongstad, administrerende direktør i AF-Gruppen (t.v.) og Jørgen Evensen, administrerende direktør i Betonmast. <i>Foto:  AF-gruppen</i>
Morten Grongstad, administrerende direktør i AF-Gruppen (t.v.) og Jørgen Evensen, administrerende direktør i Betonmast. Foto:  AF-gruppen

– AF Gruppen har et langsiktig og industrielt mål med eierskapet i Betonmast, og vi har som intensjon å være en aktiv eier. Med vår inntreden håper vi å kunne tilføre kompetanse og innsikt som kan bidra til å øke verdiskapingen i selskapet på kort og lang sikt. Vi mener at dette er en veldig god løsning for selskapet, medarbeiderne og kundene, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en pressemelding.

AF-gruppen vil finansiere kjøpet av Betonmast gjennom en kombinasjon av egenkapital og lån. I tillegg skal det gjennomføres en rettet emisjon mot AF-gruppens største aksjonærer. Obos, ØMF Holding, Constructio og Folketrygdfondet. Ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast finansierer sin andel av kjøpet gjennom å tilføre Betonmast Holding 352 millioner i egenkapital.

For at dagens AF-gruppen-aksjonærer skal unngå å få vannet ut sine aksjeposter som følge av den rettede emisjonen, vil AF-gruppen kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling der det vil bli foreslått en reparasjonsemisjon for eksisterende aksjonærer til tilsvarende vilkår som den rettede emisjonen.

Hålogalandsvegen skal ikke bare bygges kostnadseffektivt, men også klimasmart og med så små naturinngrep som mulig. Værforholdene sist vinter var vekslende, men fremdriften er god. Her fra Løbergsbukta i Gullesfjorden, dronefotografert rett over et tunnelinnslag hvor vegen vil gå videre over en bro.
Les også

Får bonus for å innfri klimakrav

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.