Ny Bluetooth-omformerDen nye Bluetooth-omformeren fra Phoenix Contact bedrer overvåking av radiosignalstrekningen og gir ytterligere besparelser ved installering og oppstart. Ikke bare er omformeren utvidet med hensiktsmessige funksjoner – også konfigurasjonsprogramvaren har nå fått nyttige verktøy. En programvareassistent gir støtte ved konfigureringen og skal gjøre det enkelt å foreta konfigureringer også for dem som har liten erfaring på området. I andre generasjon har radiosignaldiagnostikken blitt forbedret med en bargraf og to digitale utganger. I tillegg gjør en tverroppkobling med en T-busskonnektor det lettere å installere flere parallelle radiosignalstrekninger. De kan konfigureres med et USB-grensesnitt uten separat strømforsyning. Kompatibiliteten med første generasjon når det gjelder funksjoner, er absolutt garantert, også ved blandet drift. Bluetooth-omformeren har i mange år vist sin berettigelse i røffe omgivelser på vannrenseanlegg, i støperier og andre, krevende anlegg med mye metall. Man har da valgt å ta i bruk frekvenshoppmetoden (FHSS). Dette gir ikke bare en problemfri sameksistens med andre radiosignalsystemer, men også en absolutt pålitelig dataoverføring. Med den nye generasjonen er det enda enklere å implementere trådløse, serielle applikasjoner (RS-232, RS-422 og RS-485, totråders), og radiosignalstrekningen kan overvåkes sømløst.

Les mer om: