KRAFT

NVE varsler ny konsesjonskø

NY BREMS FOR FORNYBAR ENERGI: Konsesjonsarbeidet for kraftsaker blir stadig mer tidkrevende. Her er NVE på befaring for 420 kV-ledningen mellom Balsfjord og Hammerfest, med reindriftnæringen. Fra venstre:  Ivar Utsi fra reinbeitedistrikt 22 Fiettar, saksbehandlere Inger Helene Waagaard Riddervold, Anders Arne Sandnes og avdelingsdirektør Rune Flatby fra NVE.
NY BREMS FOR FORNYBAR ENERGI: Konsesjonsarbeidet for kraftsaker blir stadig mer tidkrevende. Her er NVE på befaring for 420 kV-ledningen mellom Balsfjord og Hammerfest, med reindriftnæringen. Fra venstre: Ivar Utsi fra reinbeitedistrikt 22 Fiettar, saksbehandlere Inger Helene Waagaard Riddervold, Anders Arne Sandnes og avdelingsdirektør Rune Flatby fra NVE. Bilde: Bjørn Svenungsen/NVE

Konsesjonsarbeidet for vannkraft

  • NVE har i dag rundt 660 småkraftsaker som skal behandles, tilsvarende en energiproduksjon på cirka 6 TWh.
  • Siden 2005 er det gitt konsesjon til 330 småkraftverk på 3,7 TWh
  • 101 av disse småkraftssakene ble behandlet av NVE i 2010.
  • Hittil i 2011 har NVE gjort cirka 25 småkraftvedtak (18 konsesjoner tilsvarende 150 GWh og 7 avslag)
  • I tillegg har direktoratet avgitt innstilling til OED i fire småkraftsaker (172 GWh).
  • NVE planlegger å avslutte en rekke saker i 2. halvår, men saksbehandlingstempoet for småkraft går betraktelig ned fra i fjor.
  • Totalt har NVE 700 vannkraftssaker til behandling (totalt 11 TWh).
  • NVE har i dag rundt 60 årsverk til konsesjonsbehandling, tilnærmet en dobling siden 2005.
  • Disse arbeider med konsesjonsbehandling av vassdragssaker (mer enn ny kraftproduksjon, red. anm), vindkraft, fjernvarme, nett og nødvendig utviklingsarbeid.

Markedet for grønne sertifikater skal etter planen være på plass fra årskiftet, og gjøre det mer lønnsomt å produsere fornybar energi i Norge.

Men det er ikke bare tut og kjør for energiprodusenter som ønsker å etablere ny energiproduksjon, og bidra til å øke Norges fornybarandel.

Tidligere konsesjonssjef: – Politikerne har skylden

Småkraftforeningen: – Dette vanner ut fornybarsatsingen

Lang kø

Denne gangen er det småkraftssakene som møter veggen. Det er allerede klart at Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) ikke kommer til å gjenta fjorårssuksessen med over 100 behandlede småkraftsaker. NVE varsler at antallet blir langt lavere i 2011.

I løpet av årets første åtte måneder er bare 25 småkraftanlegg behandlet, til tross for at bemanningen på konsesjonsavdelingen er nær doblet siden 2005.

– Vi har store utfordringer når det gjelder behandling av småkraftverk. Det er fremdeles et stort innrykk av søknader, og vi greier ikke ta unna køen som kommer. Vi har nå 660 småkraftsaker til behandling for anlegg spredt over hele landet, forteller avdelingsdirektør Rune Flatby i NVE.

Agnar Aas: Agnar Aas: - Jeg har sterke meninger om bemanningen i NVE

Haga ser på løsninger for NVE

Rekker ikke tidsfristen

Av over 800 konsesjonssaker som venter på behandling i NVE, er over tre fjerdedeler småkraftssaker, mange av dem med håp om å komme inn i markedet for grønne sertifikater. Men det har en tidsgrense.

– Småkraftverk som skal delta i markedet bør være ferdigbehandlet innen 2017. Det betyr at det er viktig å holde framdriften oppe på småkraftverk og konsesjonssaker generelt. En forutsetning for å være inkludert i sertifikatmarkedet, er at produksjonen er ute på nettet innen 2020, sier Flatby.

For tre år siden slet NVE med for få ansatte til å ta unna den stadig økende mengden konsesjonssøknader.

De senere årene har Olje- og energidepartementet styrket bemanningen, noe som bidro til rekord i saksbehandlingsmengden i fjor.SPRENGT: Volda kommune har ikke kapasitet til å etablere mer småkraft før nettet er bedre, mener NVE.
NY FLASKEHALS: 660 småkraftsaker, tilsvarende 6 TWh står i kø hos NVE. Saksbehandlingen vil ta 5-10 år, anslår tidligere konsesjonssjef Bjørn Wold. Her er et småkraftverk i Austerfjorden, Volda. Trond Gram

Stadig mer papir

Årsakene til at NVE igjen er i ferd med å bli en flaskehals for energibransjen, er sammensatt.

To halve årsverk er utlånt til Olje- og energidepartementet (OED) for å få ned behandlingstiden på alle de vedtakene fra NVE som blir påklaget til OED.

Men det er også andre viktige grunner til problemene, mener NVE-lederen.

– Det er utfordrende at vi får en stadig økt kompleksitet i saksbehandlingen, fra prosess til stadig økende utredningskrav. Alle nye tiltak skal kartlegges og vurderes opp mot eksisterende tiltak i et område, uten at dette har vesentlig betydning for konklusjonen i konsesjonssaken, sier Flatby.

Les også: NVE-direktør sier opp i protest

Flere årsaker

En annen årsak er at konsesjonsavdelingen i år har mange flere klagesaker til behandling, som følge av at over 100 småkraftssaker ble behandlet i fjor.

Manglende nettkapasitet på alle spenningsnivåer til store deler av landet, er også med på å redusere farten. NVE har blant annet utsatt behandlingen av 22 småkraftverk i Sogn og Fjordane i påvente av kraftlinjen Ørskog - Sogndal.

I 2008 valgte Flatbys forgjenger, Bjørn Wold, valgte å trekke seg fra stillingen som leder for konsesjonsavdelingen i protest mot den lave bemanningen. Han hadde da 30 års fartstid i NVE (se sidesak, red.anm).

Lover grep

Olje- og energiminister Ola Borten Moe mener det ikke er akseptabelt å ha 660 småkraftsaker på vent i NVE, og varsler grep.

– De overordnede rammevilkårene for fornybar elektrisitetsproduksjon er snart på plass. I løpet av høsten regner vi med at EUs fornybardirektiv kommer i mål, og at traktaten for Norge og Sverige om grønne sertifikater kommer i boks. Etter dette vil samfunnsdebatten rette seg mot konsesjonsapparatet, og kapasiteten der blir uhyre viktig.

– Hva vil du gjøre for å få bort køen?

– Det er for tidlig å si, men dette vil stå høyt på min agenda framover. Vi er nødt til å gjøre noe, 660 småkraftsaker i kø er ikke tilfredstillende, sier Borten Moe.Direktør for konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby.
STADIG STØRRE PAPIRMØLLE: - Det er utfordrende at vi stadig får økt kompleksitet i saksbehandlingen, sier direktør for konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby. Jannicke Nilsen

Resten akseptabelt

Konsesjonssjef Flatby mener NVE i dag i stor grad har kontroll på de andre fagområdene i NVE, som fjernvarme, vind, og nettutbygging.

– Vi har kommet godt i gang som følge av bemanningsøkningen, og jeg opplever at vi i dag har akseptabel framdrift på de aller fleste områdene, med unntak av småkraft. Selve saksbehandlingstiden for disse anleggene er i snitt på rundt to år, i tillegg til ventetid. Vi går nå i gang med saker som kom inn i 2009. Vi skjønner at dette oppleves som vanskelig for småkraftaktører, sier Flatby.

Tidligere konsesjonsdirektør Bjørn Wold: – Politikerne har skylden

Småkraftforeningen: – Politikerne har skylden .

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.