KRAFT

NVE utelukker ikke havmøller

TAR MED ALT: Norges vassdrags- og energidirektorat vil gå videre med alle de 15 områdene som foreslås i rapporten Havvind - Forslag til utredningsområder.
TAR MED ALT: Norges vassdrags- og energidirektorat vil gå videre med alle de 15 områdene som foreslås i rapporten Havvind - Forslag til utredningsområder. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Øyvind LieØyvind Lie
16. mai 2011 - 14:39

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gått gjennom alle høringsuttalelsene til rapporten Havvind — Forslag til utredningsområder, og laget et forslag for Olje- og energidepartementet om hvordan arbeidet med havmøller skal organiseres videre.

Les også: – For dyrt med vindmøller til havs

Kraftbalanse

I sin høringsuttalelse til rapporten vurderte Statnett de 15 utpekte områdene ut fra hvordan en utbygging av havvind vil ha innvirkning på forsyningssituasjonen og nettkapasiteten for mulig ny fornybarproduksjon frem mot 2020.

«Statnett vil i det nære perspektiv og basert på nåværende kraftbalanse og muligheter for nettilknytning foretrekke at strategisk konsekvensutredning – utbygging gjøres i følgende områder: Sandskallen-Sørøya nord, Auvær, Gimsøy nord, Frøyabanken og Utsira nord», skrev Statnett.

Dersom utbygging av havvind først kommer etter 2020 kan det være at andre områder enn de nevnte er å foretrekke for utbygging på grunn av endringer i både regionale kraftbalanser og overføringskapasiteter, understreket Statnett.

Les også: Statnett sa nei til testturbin

Langt fram

I sitt forslag til endelig planprogram skriver NVE at mange av havvindprosjektene ligger langt fram i tid og de områder som er foretrukket i dag, vil ikke nødvendigvis være like aktuelle i en lengre tidshorisont.

«Dermed vil man etter NVEs oppfatning måtte ta tidspunktet for ønsket realisering med i beregningen dersom man skal prioritere prosjektene i forhold til hva man teknisk sett tror ligger nærmere eller lengre fram i tid. NVE mener med bakgrunn i dette at det ikke er grunnlag for å utelukke verken flytende eller likestrømsprosjekter fra de strategiske konsekvensutredningene», skriver direktoratet.

Les også:

Alle skal med

I Havvind-rapporten Havvind anbefaler en gruppe direktorater utredning av vindmøller til havs 15 steder utenfor kysten, fra den sørlige Nordsjøen til Barentshavet. NVE foreslår at alle områdene i rapporten tas med i det videre utredningsarbeidet.

«Begrunnelsen for dette er at det gjennom høringen ikke har kommet frem innspill som entydig går i retning av at noen områder bør prioriteres frem for andre. Videre er tidsperspektivet på mulig realisering av vindkraft til havs i Norge i dag såpass usikkert at det etter NVEs vurdering vil være vanskelig å utelukke områder basert på aktuell teknologi for utbygging av havbasert vindkraft», skriver NVE.

Det vil ifølge NVE være behov for feltarbeid om sjøfugl, og behov for feltarbeid innen marin økologi vil bli vurdert i løpet av våren 2011.

Les også: Utreder vindmøller fra Nordsjøen til Barentshavet

15 områder

Dette er de 15 områdene NVE anbefaler å ta med videre i utredningsarbeidet:

 • Sørlige Nordsjø I (bunnfaste vindkraftverk)
 • Sørlige Nordsjø II (bunnfaste vindkraftverk)
 • Utsira Nord (flytende vindkraftverk)
 • Frøyagrunnen (bunnfaste vindkraftverk)
 • Olderveggen (bunnfaste vindkraftverk)
 • Stadthavet (flytende vindkraftverk)
 • Frøyabanken (flytende vindkraftverk)
 • Nordøyan – ytre Vikna (bunnfaste vindkraftverk)
 • Træna vest (flytende vindkraftverk)
 • Trænafjorden – Selvær (bunnfaste vindkraftverk)
 • Gimsøy nord (bunnfaste vindkraftverk)
 • Nordmela (bunnfaste vindkraftverk)
 • Auvær (bunnfaste vindkraftverk)
 • Vannøya nordøst (bunnfaste vindkraftverk)
 • Sandskallen – Sørøya nord (bunnfaste vindkraftverk
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.