NVE tror klimaendringer vil gi mer vannkraft

Men gevinsten blir kortvarig.

NVE tror klimaendringer vil gi mer vannkraft
Kraftproduksjon i Setesdal. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Smelting og mer nedbør vil i 2040 gi ekstra vannkraft tilsvarende forbruket til 200.000 husstander, tror Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Men gevinsten av bresmeltingen blir kortvarig.

Ifølge framskrivningene i rapporten kan smelting og økt nedbør grunnet klimaendringer gi opp mot 4 terawattimer (TWh) mer vannkraftproduksjon innen 2040 i et høyt utslippsscenario.

Når NVE kaster blikket enda lengre fram i tid, spår de at klimaendringene alene kan sørge for 8 TWh mer vannkraft innen utgangen av århundret.

Deretter blir det ikke mer vann å hente fra isbreene som en gang var, skriver NRK.

– Vi forventer at tilsiget fra isbreer blir kraftig redusert etterhvert som isbreene smelter bort, skriver NVE i rapporten, som ble lagt fram på Energidagene.

I alt spår NVE at den norske kraftproduksjonen kommer til å øke med 28 TWh fram til 2040, medregnet 3 TWh fra turbinopprustninger og 5 TWh fra utvidelser av nye vannkraftverk.

De understreker imidlertid at det er stor usikkerhet knyttet til framskrivingene, blant annet fordi man ikke vet hvordan utslippene vil utvikle seg.

– Det er stor spredning mellom de fem klimaframskrivningene vi har brukt; dette illustrerer noe av usikkerheten i modellene og i hvordan framtidens klima kommer til å bli. Den laveste framskrivningen har en nedgang i energitilsiget på 2 prosent, mens i den høyeste øker det med 15 prosent, skriver NVE.

Les også