KRAFT

NVE tillater ikke fellesmåling i borettslag

Istad Nett vil rette seg etter vedtaket.

Næringsbygg får fortsette med fellesmåling også etter at de smarte strømmålerne (AMS) installeres. Det ønsker også mange borettslag. Men de får ikke lov av NVE med mindre ekstrakostnadene ved installering av separate målere er urimelig høye.
Næringsbygg får fortsette med fellesmåling også etter at de smarte strømmålerne (AMS) installeres. Det ønsker også mange borettslag. Men de får ikke lov av NVE med mindre ekstrakostnadene ved installering av separate målere er urimelig høye. Bilde: Kjersti Magnussen
Øyvind LieØyvind LieJournalist
8. juli 2015 - 15:50

Norges vassdrags- og energidirektorat forbød i 2010 borettslag å fortsette med fellesmåling etter at smarte strømmålesystemer (AMS) innføres. Fellesmåling blir kun tillatt i tilfeller hvor ekstrakostnadene ved å installere separate målere blir urimelig høye.

Målet er at så mange kunder som mulig skal få direkte tilgang til strømmarkedet, og få så korrekt måling som mulig.

En rekke borettslag har klaget avslag på søknad om fellesmåling inn for NVE. Nå opplyser NVE til Teknisk Ukeblad at de har behandlet flere av klagene, men ikke gitt noen medhold. Direktoratet opplyser at de vil avvise alle klager som ikke viser til vesentlige ombyggingskostnader ved omlegging til individuell måling.

Les også: Statnett bekrefter torpedo på NorNed-kabelen

Aktive Istad-selskaper

Selskapet Istad Nett har vært svært kritiske til  forbudet mot fellesmåling, og varslet i et brev til Olje- og energidepartementet (OED) at de ville godkjenne alle søknader om å videreføre fellesmåling i forbindelse med AMS-innføringen.

Et annet datterselskap i Istad-konsernet, Hjemkraft, sendte samtidig brev til en rekke borettslag rundt om i landet med utkast til klage over avslag på søknad på fortsatt fellesmåling.

Hjemkraft leverer nemlig strøm til borettslag over hele landet og avregner dem gjennom fellesmåling. Om NVEs nye regelverk blir gjennomført, vil det slå beina under denne virksomheten.

Hafslund var kritisk til Istads engasjement og mente at nettselskapet, som er et monolselskap, lobbet for eget konkurranseutsatte selskap. Istad Nett avviste kritikken.

Istad Nett argumenterte i sitt brev til OED med at ombygging av sikringsskap i borettslagene for å gjøre fellesmåling mulig, i gjennomsnitt ville koste hele 3 300 kroner per boenhet.

Om dette ble innført i hele landet, ville det ifølge selskapet innebære «sløsing i milliardklassen til liten eller ingen samfunnsøkonomisk nytte».

Les også: Nå skal A++ bli til C

Tilbakeviser kritikken

Seniorrådgiver Bjørnar Fladen i NVE opplyser at direktoratet fikk inn 23 klager på nettselskaps avslag på søknad om å beholde eksisterende fellesmåling.

I tillegg til generelle klager om urimelig høye kostnader ved innstallering av AMS-måling, inneholder brevene blant annet også påstander om at dagens fellesmåling gir mulighet til flytte effekt mer effektivt og at den gjør det mer attraktivt å energieffektivisere. Dessuten blir forhandlingsposisjonen i kraftmarkedet bedre og avregningssystemet blir enklere.

I sine vedtak tilbakeviser NVE påstandene punkt for punkt. Direktoratet mener fellesmålte kunder tvert imot har mindre insentiver for energieffektivisering.

«Ved at den enkelte boenhet blir målt og avregnet regelmessig på bakgrunn av faktisk forbruk, gis den enkelte beboer riktig insentiv til å gjøre energieffektiviseringstiltak», skriver direktoratet.

NVE mener videre at fellesmålte kunder ikke oppnår bedre betingelser ved kjøp av kraft enn hva den enkelte kunde kan oppnå. For de understreker at sameiet har en kostnad ved å fordele kostnaden de mottar som fellesmålt kunde mellom de enkelte boenhetene.

Videre mener direktoratet at nettselskaper kan avregne boenhetene like effektivt som selskaper som avregner boenhetene bak fellesmålte punkter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Les også: Hvis alle skiftet til denne lyspæren, kunne verden stengt 100 store atomkraftverk

Gjelder også for Istad

Så langt har ikke direktoratet gitt noen av klagerne medhold. Årsaken er at sameiene ikke har kunnet vise til vesentlige ombyggingskostnader ved omleggingen til fellesmåling.

NVE understreker at regelverket også vil gjelde for borettslagene i Istad Netts område. Selskapet opplyste i mars til OED at de hadde mottatt søknader fra 24 borettslag og to under bygging om å videreføre ordningen, og at de ville godkjenne søknadene i forbindelse med at de skal starte utrulling av AMS.

Istad Nett skrev da til OED at NVE sannsynligvis ville ha innsigelser på dette. Det fikk de rett i.

«Dersom det er slik at nettselskap godkjenner søknader om fellesmåling der det ikke kan vises til at omlegging til individuell måling vil medføre urimelige merkostnader, vil det være i strid med regelverket», skriver Fladen i en epost til Teknisk Ukeblad.

Han viser til at NVE har et ansvar for å følge opp at nettselskapenes praksis er i henhold til det gjeldende regelverket.

«Istad Nett har informert NVE om at de frem til nå har hatt en annen forståelse av hva som menes med urimelige merkostnader og likebehandling av kunder.  Dersom de ikke retter seg etter forvaltningspraksis, som er stadfestet på bakgrunn av vedtakene som nå er fattet i sakene om fellesmåling, vil det være naturlig å følge opp selskapet gjennom et tilsyn», opplyser Fladen.

Les også: Utenlandske strømkunder kjøper god samvittighet i Norge

Følger NVEs vedtak

Daglig leder Gerhard Eidså i Istad Nett sier selskapet vil rette seg etter NVEs tolkning av regelverket.

– Ja, vi for alternativet er at de kommer på tilsyn og vi får avvik som vi uansett må rette oss etter. Vi har ingen intensjon om å drive med sivil ulydighet her, sier han.

Eidså understreket at selskapet så langt kun har godkjent fortsatt fellesmåling hos de selskapene som har merkostnader med innføringen, et titalls borettslag. Resten av søknadene, fra 15-20 borettslag, var ifølge Eidså satt på vent fram til NVEs avgjørelse. Disse skal nå behandles i henhold til NVEs tolkning.

Eidså er likevel fremdeles kritisk til NVEs syn på saken.

– Vi mener fremdeles at fellesmåling er en veldig kostnadseffektiv måte å avregne kunder i boligselskaper, og det er en veldig enkel måte å håndtere plusskunder på, sier Eidså.

Istad Nett skal ifølge Eidså gjøre hoveddelen av AMS-utrullingen i 2017 og 2018.

Les også: Batteri-tilhenger kan øke elbilens rekkevidde med 500 km

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.