NVE setter ned foten: Ingen vindkraftverk får forlenget frist

Etter 2021 vil det ikke bli gitt forlenget frist for idriftsettelse av vindkraft. 90 vindkraftanlegg får dermed kniven på strupen.

NVE setter ned foten: Ingen vindkraftverk får forlenget frist
Alle som har fått tillatelse til å bygge ut vindkraft i Norge har det travelt. NVE gir ingen utsettelser dersom kraftverket ikke er i drift innen utgangen av 2021. Bildet er fra vindparken på Smøla. Foto: Statkraft

NVE sender i dag ut brev til alle som har fått konsesjon til å bygge vindkraft i Norge. Der varsler de at ingen vil få forlenget frist for å sette i drift vindkraft etter 31. desember 2021.