NVE om elektrifisering av Melkøya og Wisting: Vil gi betydelige virkninger for reindriften

Ulempene for reindriften kan neppe avbøtes fullt ut. Men NVE mener at Statnett kan bygge ny kraftledning uten å bryte med folkeretten.

NVE om elektrifisering av Melkøya og Wisting: Vil gi betydelige virkninger for reindriften
Bygging av en ny kraftlinje til Hammerfest kan påvirke reindriftsnæringa negativt, advarer NVE. Illustrasjonsbilde av reinsdyr som beiter ved Honningsvåg. Bilde: Christian Åslund / Greenpeace

NVE vurderer at det er nødvendig å bygge en ny kraftledning mellom Skaidi og Hammerfest dersom Melkøya og Wisting skal elektrifiseres. Ledningen vil bli 54 kilometer lang.