North Connect

NVE: Ny skottlandskabel er lønnsom for Norge, men strøm og nettleie kan bli dyrere

– Men norske strømpriser vil øke hvis kabelen bygges, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Norge har allerede flere kabler til utlandet. Nå har NVE regnet på lønnsomheten i å bygge en ny kabel til Skottland. Konklusjonen er at den er samfunnsøkonomisk lønnsom, men at både strømprisen og nettleien kan øke.
Norge har allerede flere kabler til utlandet. Nå har NVE regnet på lønnsomheten i å bygge en ny kabel til Skottland. Konklusjonen er at den er samfunnsøkonomisk lønnsom, men at både strømprisen og nettleien kan øke. (Illustrasjon: Kjersti Magnussen, TU)

– Men norske strømpriser vil øke hvis kabelen bygges, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

NVE har vurdert virkningene av utenlandskabelen NorthConnect mellom Norge og Storbritannia, og analysene viser at kabelen er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.

Det betyr ikke at alle vil tjene på at kabelen bygges, sier NVE-direktør Kjetil Lund:

– Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1–3 øre per kWh. Prisøkningen vil imidlertid være sterkest i perioder når kraftprisen allerede er lav, som om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Les også

Nettleien kan også øke

NorthConnect er en 1400 MW likestrømskabel som er planlagt mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

I NVEs analyse vil NorthConnect gi et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år.

Men NorthConnect vil også redusere handelsinntektene på Statnetts utenlandskabler. NVE anslår at dette kan gi en økning av nettleien på rundt 0,4 øre per kWh.

Gevinsten til de som tjener er høyere enn tapet til de som taper.

Kjetil Lund, NVE-direktør

– Når prosjektet likevel er samfunnsøkonomisk lønnsomt i våre analyser, er det fordi gevinsten til de som tjener er høyere enn tapet til de som taper. En økning i kraftprisen øker verdien av norsk kraftproduksjon. Dette er inntekter som vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner, sier Lund.

­NVE har vurdert hvilke virkninger NorthConnect vil ha for kraftmarkedet, kraftsystemet og for miljøet.

– Vi har ikke gitt en tilråding av om NorthConnect bør få konsesjon eller ikke. Det er et politisk spørsmål som ikke NVE skal gå inn i, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Brexit øker usikkerheten

Som TU tidligere har skrevet, gir Brexit mer usikkerhet i prosjektet.

Fakta om NorthConnect

  • NorthConnect KS eies av Vattenfall AB, E-CO Energi AS, Agder Energi AS og Lyse Produksjon AS.
  • Hele kabeltraseen er om lag 665 km lang, hvorav om lag 440 km er på norsk side.
  • For å få omformet strømmen fra likestrøm til vekselstrøm er det søkt om å få bygge en omformerstasjon i Simadal, som krever et areal på rundt 50 dekar.
  • Estimert investeringskostnad er 8,3 milliarder kroner på norsk side.

Kilde: NVE

Norge og Storbritannia har ulik kraftproduksjon, også på lang sikt. Ifølge NVE vil det gi gevinster ved kraftutveksling også i fremtiden, selv om det skulle bli mindre effektive løsninger etter Brexit.

NVE skriver at NorthConnect vil føre til endret kraftflyt i det norske kraftsystemet, men ikke utløse behov for nye større nettinvesteringer og bare ha begrenset betydning for forsyningssikkerheten i Norge.

NVE mener at areal- og miljøvirkningene vil være akseptable.

NVE har også laget et forslag til regulering av inntekter på kabelen. Den innebærer at NorthConnect KS kan oppnå en realavkastning på 8 prosent før en del av avkastningen må deles med Statnett.

NVE foreslår en inntektsregulering som varer i 25 år, og at kabelen da overføres til Statnett.

Les også

Kommentarer (25)

Kommentarer (25)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå