KRAFT

NVE-nei til hastebehandling

INGEN HASTEBEHANDLING: NVE sier nei til Statnetts ønske om hastebehandling av en del av kraftlinjen mellom Ørskog og Sogndal.
INGEN HASTEBEHANDLING: NVE sier nei til Statnetts ønske om hastebehandling av en del av kraftlinjen mellom Ørskog og Sogndal.Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Øyvind LieØyvind Lie
17. jan. 2011 - 14:16

Hvis den planlagte 420 kV-linjen mellom Ørskog og Sogndal skal kunne settes i drift i 2015, var det ifølge et brev Statnett sendte NVE i desember i fjor en forutsetning at konsesjon for luftledning på hele strekningen mellom Ørskog og Sogndal er klar i løpet av 2011.

For at det skulle være mulig, ba Statnett om at NVE så raskt som mulig startet arbeidet med å behandle tilleggssøknaden på ny transformatorstasjon i Sykkylven og ny trase mellom Ørsta og Ørskog.

Les også: Statnett ber om raskt svar

Sier nei

Men NVE kommer ikke til å gjøre som Statnett ønsker.

“NVE kan ikke innstille i saken for Olje- og energidepartementet før alle tilleggssøknadene er ferdig behandlet da disse søknadene omfatter alternative løsninger for samme strekning. Det vil si at det å ta en søknad til behandling nå, ikke vil medføre at vi kan innstille i saken tidligere enn om begge søknadene tas til behandling samtidig, “ heter det i brevet.

Les også: – En gladnyhet

– Uklar prosess

NVE mener dessuten at en oppdelt behandlingsprosess av de to søknadene vil medføre en uklar prosess for høringsinstansene som skal uttale seg til saken.

“Høringsinstansene bør fa anledning til å uttale seg til alternativene uten å måtte ta forbehold om hva som kommer/ikke kommer av senere søknader”, heter det i brevet fra NVE.

Les også: Vurderer kabel i Ørskog

1. kvartal

Kommunikasjonsrådgiver Martha Hagerup Nilson i Statnett sier at Statnett tar NVEs avgjørelse til etterretning.

– Vi jobber ut fra en tidsplan hvor vi skal ha søknadene ferdig innen utgangen av 1. kvartal, sier hun.

I slutten av oktober sendte Statnett konsesjonssøknad for den nye traséen, men NVE varslet at de ville avvente konsesjonsbehandlingen i påvente av søknad om en ny sjøkabel mellom Store Standal og Ørskog som OED har pålagt Statnett å utrede.

Alternative traseer

Departementet har også bedt Statnett søke om konsesjon på alternative luftledningstraseer i Bremanger og Naustdal.

Men i stedet for å vente på disse utredningene, ønsket Statnett at NVE startet konsesjonsbehandling av den foretrukne linjetraseen mellom Ørsta og Ørskog.

Allerede i juni 2009 fikk Statnett konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning mellom Ørskog og Sogndal, som luftledning. Men mange klaget fordi de ønsket kabling, og i oktober 2009 mottok OED klagesaken fra NVE.

Les mer om: