Strømprisen

NVE i ny analyse: Kan forvente høyere kraftpriser i Norge framover

Høy CO2-pris og større utvekslingskapasitet endrer NVEs framtidsbilde. Anslår 52 øre/kWh i 2030.

Slik er NVEs spådommer for strømprisen i årene som kommer. Den svarte prikken er gjennomsnittsprisen første halvår i år. Siden har prisene steget betydelig.
Slik er NVEs spådommer for strømprisen i årene som kommer. Den svarte prikken er gjennomsnittsprisen første halvår i år. Siden har prisene steget betydelig. (Illustrasjon: NVE)

Høy CO2-pris og større utvekslingskapasitet endrer NVEs framtidsbilde. Anslår 52 øre/kWh i 2030.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

NVEs nye kraftmarkedsanalyse for de neste 20 årene peker mot høyere kraftpriser i Norge framover enn vi har sett historisk. Både kraftforbruket og kraftprisen i Norge ligger an til å øke i basisscenarioet.

Der øker kraftprisene mot 2030, mens de faller på lengre sikt, i takt med at Europa bygger ut mer fornybar energi. 

Den årlige kraftprisen anslås i snitt å ligge på 50 øre/kWh i 2040. Det er høyere enn det historiske prisnivået, og tilsvarer omtrent prisene fra første halvår i år, før gasskrisa rammet Europa i høst.

Store endringer siden i fjor

Analysen er betydelig endret fra i fjor. Det skyldes i hovedsak at NVE tror på en høy CO2-pris i årene framover. Selv etter at NVE fastsatte forutsetningene for analysen har CO2-prisen økt. Dermed er det stor usikkerhet om den langsiktige utviklingen i CO2-prisen, skriver NVE.

Bakgrunnen er at EU det siste året har oppjustert utslippsmålene for 2030 og lagt fram forslag til nye regler.

 – Det er en viktig endring i analysen. Høye CO2-priser i årene framover, øker strømprisen. Det er bra i den forstand at det stimulerer til klimavennlig omstilling, og at Norge blir rikere. Men det fører også til økte utgifter for husholdninger og bedrifter, sa NVE-direktør Kjetil Lund da han åpnet Norges Energidager torsdag.

Seksjonssjef Ann Myhrer Østenby. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Ulike konklusjoner i Europa

Også økt utvekslingskapasitet mellom Norden og Europa, altså linjer og kabler, trekkes fram som en årsak. NVE har ikke lagt inn flere kabler fra Norge, men både Danmark og Sverige ligger an til å bygge hver sin kabel.

– Det er interessant å følge debatten i Europa og se hvor ulike konklusjoner folk trekker. Noen mener at satsingen på fornybar energi må styrkes for at Europa skal bli mindre avhengig av import av gass. Andre peker på at det har blåst lite i høst og at det viser sårbarheten i et fornybart kraftsystem. svakheten i den siste analysen er at krisen nå først og fremst skyldes mangelen på fossil energi, sa Lund.

NVE forutsetter at forbruket vil øke mer enn kraftproduksjonen i Norge i årene som kommer. NVE har ikke lagt inn noe havvind, og veldig lite solenergi og vindkraft på land i sin analyse. 

Les også

Ingen havvind før 2030

– Vi har ikke lagt inn noe havvind før 2030, for vi har ikke noe under behandling i dag. Etter det har vi lagt inn så mye som det er åpnet for, men ikke alt skal til land i Norge, sier seksjonssjef i NVE, Ann Myhrer Østenby.

Etter 2030 forutsetter NVE at det bygges ut 7 TWh vindkraft til havs i Norge, og at dette tilknyttes 
det norske kraftsystemet. Men det er slett ikke sikkert:

– Men for Sørlige Nordsjø II vet vi ikke helt hvor strømmen skal. Den forrige regjeringen foreslo at vi skal utrede hybridkabler, sier Østenby.

Hvis Sørlige Nordsjø II hadde blitt lagt inn i analysen som et hybridprosjekt med kabel til Storbritannia eller Danmark, ville både kraftpris- og handelsresultatene endret seg, skriver NVE.

Sol er en joker

Østenby holder også muligheten åpen for at de bommer om solkraft:

– Vi tror det kommer for fullt etter 2030. Men kanskje tar vi feil og at solkraft kommer lenge før. Med våre kostnadsanslag er bakkemontert solkraft lønnsomt allerede i dag, sier hun.

NVE forventer å ta konsesjonssøknader for solkraftverk i Norge til behandling allerede i løpet av året. De tror også at solkraft er raskere å bygge ut enn vann- og vindkraft. 

Etter 2030 vil kraftprisene gå litt ned igjen, tror NVE.

– Rett og slett fordi det blir mindre fossil energi som setter prisen. Da blir det fornybar energi og fleksibilitet som vil sette prisen. Norge vil importere strøm når det er mye sol og vind i Europa, slik vi gjorde i natt for første gang fra Storbritannia. Det vil skje oftere, og gjøre at prisene i Norge går ned, sier Kjetil Lund, som begynte med konklusjonen:

– Det er vanskelig å si noe vettugt om energimarkedet i Europa 20 år fram i tid.

Les også

 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå