NVE fornyer nettsidene

Informasjonen på NVEs nye nettsider er tilrettelagt for ulike målgrupper. Brukerne har tre ulike innfallsporter til informasjonen, og kan velge tema, funksjon eller målgruppe.

Spesielle målgrupper som NVE har tatt hensyn til i den nye strukturen er energiselskaper, kommuner, skoler og media.

Les mer om: