Strømforbruket mot 2040

NVE: – Flere elbiler vil ikke gi noen stor oppgang i strømforbruket i Norge

Datasentre og industri forventes derimot å drive opp forbruket.

Elbiler og hybridbiler parkert og til lading ved Akershus festning i Oslo.
Elbiler og hybridbiler parkert og til lading ved Akershus festning i Oslo. (Foto: Lise Åserud/NTB scanpix)

Datasentre og industri forventes derimot å drive opp forbruket.

I Norge er det først og fremst datasentre, industri og petroleumsnæringen som kommer til å drive opp strømforbruket. Det kommer fram i en ny analyse om strømforbruket fram mot 2040 som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet. 

– Flere elbiler vil ikke gi noen stor oppgang i forbruket av strøm i Norge. I bygninger sørger energieffektivisering for at strømbruken går ned. Derimot kan industri, datasentre og petroleumsnæringen gi en kraftig vekst i strømforbruket i Norge, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE, i en pressemelding.

I analysen beregner de at strømforbruket i Norge kan stige fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh i 2040. Elektriske kjøretøyer vil øke strømforbruket noe, men samtidig forventes bedre bygg, oppvarmingsutstyr og varmere klima å redusere forbruket i husholdninger og servicenæringene. 

Det internasjonale energibyrået kom i fjor med en rapport som tyder på at aircondition blir den store energisynderen internasjonalt. Fram til 2050 forventer de at energiforbruket fra luftkjølerne tredobles. 

Strømforbruk i Fastlands-Norge. Kilde: SSB 2000 til 2018 og NVEs referansebane mot 2040. Figuren viser at elektrifisering av transport ikke vil gi en stor økning i samlet strømforbruk i Norge. Samtidig kan strøm til bygg gå ned fra dagens nivå. Innen industri, petroleumsnæringen og datasentre kan det derimot bli en betydelig oppgang strømforbruket fremover. Illustrasjon: NVE
Les også

Billigere elbiler i EU

Strømforbruket i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike og Storbritannia er også analysert i rapporten. I de tre sistnevnte landene brukes det fortsatt flere tusen TWh olje, gass og fossilt drivstoff til transport, varme i bygninger og i industrien. 

Danskene tror selv at datasentre vil stå for 85 prosent av økningen i strømforbruket i landet.

NVE tror at mer fornybar strøm vil bli en av løsningene for å redusere bruken av fossil energi i EU.

– Denne analysen fanger opp effektene av mer ambisiøse energi- og klimamål i EU. NVE forutsetter at fyringsolje i europeiske bygg erstattes med fornybar varme og strøm, og at elbilmarkedet løsner for alvor i land som Tyskland og UK. Her har Norge og Frankrike lenge ligget i front – og nå kan elbiler bli billigere enn fossile biler allerede i 2025. Dette forsterker elektrifiseringen mot 2030 og 2040, sier Skrivarhaug.

Les også

Samlet sett kan strømforbruket i EU-landene i denne rapporten stige nærmere 300 TWh fra 2015 til 2040, ifølge NVEs anslag. De sterkeste driverne er elektrifisering av transportsektoren og utfasing av fossil energi i bygg.

– Dette er forsiktige anslag. Landene i analysen har ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp. Dersom målene skal nåes, kan dette bety enda høyere etterspørsel etter fornybar strøm, sier Skrivarhaug og påpeker at framskrivningene er usikre.

Samlet energibruk i Tyskland, Frankrike og Storbritannia. 2000 til 2015. Kilde: Eurostat. Figuren viser at selv om det har vært nedgang i bruk av fossil energi siden år 2000, er det fortsatt mye igjen. Illustrasjon: NVE

Kommentarer (59)

Kommentarer (59)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå