Strømforbruket mot 2040

NVE: – Flere elbiler vil ikke gi noen stor oppgang i strømforbruket i Norge

Datasentre og industri forventes derimot å drive opp forbruket.

Elbiler og hybridbiler parkert og til lading ved Akershus festning i Oslo.
Elbiler og hybridbiler parkert og til lading ved Akershus festning i Oslo. (Foto: Lise Åserud/NTB scanpix)

Datasentre og industri forventes derimot å drive opp forbruket.

I Norge er det først og fremst datasentre, industri og petroleumsnæringen som kommer til å drive opp strømforbruket. Det kommer fram i en ny analyse om strømforbruket fram mot 2040 som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet. 

– Flere elbiler vil ikke gi noen stor oppgang i forbruket av strøm i Norge. I bygninger sørger energieffektivisering for at strømbruken går ned. Derimot kan industri, datasentre og petroleumsnæringen gi en kraftig vekst i strømforbruket i Norge, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE, i en pressemelding.

I analysen beregner de at strømforbruket i Norge kan stige fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh i 2040. Elektriske kjøretøyer vil øke strømforbruket noe, men samtidig forventes bedre bygg, oppvarmingsutstyr og varmere klima å redusere forbruket i husholdninger og servicenæringene. 

Strømforbruk i Fastlands-Norge. Kilde: SSB 2000 til 2018 og NVEs referansebane mot 2040. Figuren viser at elektrifisering av transport ikke vil gi en stor økning i samlet strømforbruk i Norge. Samtidig kan strøm til bygg gå ned fra dagens nivå. Innen industri, petroleumsnæringen og datasentre kan det derimot bli en betydelig oppgang strømforbruket fremover. Illustrasjon: NVE

Det internasjonale energibyrået kom i fjor med en rapport som tyder på at aircondition blir den store energisynderen internasjonalt. Fram til 2050 forventer de at energiforbruket fra luftkjølerne tredobles. 

Les også

Billigere elbiler i EU

Strømforbruket i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike og Storbritannia er også analysert i rapporten. I de tre sistnevnte landene brukes det fortsatt flere tusen TWh olje, gass og fossilt drivstoff til transport, varme i bygninger og i industrien. 

Danskene tror selv at datasentre vil stå for 85 prosent av økningen i strømforbruket i landet.

NVE tror at mer fornybar strøm vil bli en av løsningene for å redusere bruken av fossil energi i EU.

Samlet energibruk i Tyskland, Frankrike og Storbritannia. 2000 til 2015. Kilde: Eurostat. Figuren viser at selv om det har vært nedgang i bruk av fossil energi siden år 2000, er det fortsatt mye igjen. Illustrasjon: NVE

– Denne analysen fanger opp effektene av mer ambisiøse energi- og klimamål i EU. NVE forutsetter at fyringsolje i europeiske bygg erstattes med fornybar varme og strøm, og at elbilmarkedet løsner for alvor i land som Tyskland og UK. Her har Norge og Frankrike lenge ligget i front – og nå kan elbiler bli billigere enn fossile biler allerede i 2025. Dette forsterker elektrifiseringen mot 2030 og 2040, sier Skrivarhaug.

Samlet sett kan strømforbruket i EU-landene i denne rapporten stige nærmere 300 TWh fra 2015 til 2040, ifølge NVEs anslag. De sterkeste driverne er elektrifisering av transportsektoren og utfasing av fossil energi i bygg.

– Dette er forsiktige anslag. Landene i analysen har ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp. Dersom målene skal nåes, kan dette bety enda høyere etterspørsel etter fornybar strøm, sier Skrivarhaug og påpeker at framskrivningene er usikre.

Les også

Kommentarer (59)

Kommentarer (59)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå