KRAFT

– NVE er ukritisk til fjernvarme

KRAFTIG SATSING: Hele 120 byer og tettsteder er i ferd med å få etablert fjernvarmeanlegg. De siste fem årene har Enova gitt 965 millioner kroner i støtte til fjernvarme.
KRAFTIG SATSING: Hele 120 byer og tettsteder er i ferd med å få etablert fjernvarmeanlegg. De siste fem årene har Enova gitt 965 millioner kroner i støtte til fjernvarme. Bilde: Mona Sprenger
Kjetil Malkenes Hovland, Mona SprengerKjetil Malkenes Hovland, Mona Sprenger
25. mai 2009 - 07:04

ASKER: – Jeg er opptatt av barnehagen vår. Den er et praktfullt sted, smiler Annemor Onarheim, styreleder i Nedre Bleiker barnehage.

Før hun ivrig fortsetter: – Skogen der borte kaller vi Hundremeterskogen, og der leker barna.

Konsesjon BEKYMRET: Annemor Onarheim, styreleder i Nedre Bleiker barnehage, Anne-Lise Landmark og Reidun Bekkelund ønsker ikke et fjernvarmeanlegg like ved barnehagen.
Konsesjon BEKYMRET: Annemor Onarheim, styreleder i Nedre Bleiker barnehage, Anne-Lise Landmark og Reidun Bekkelund ønsker ikke et fjernvarmeanlegg like ved barnehagen.

Konsesjon

Ikke en gang et steinkast unna har Norges vassdrags- og energiverk gitt Bio Varme Akershus AS konsesjon for bygging og drift av et fjernvarmeanlegg.

Onarheim og beboerne i nabolaget er bekymret.

– Her ligger det barnehager, to barneskoler, to videregående skoler, ishall, svømmehall, fotballbane og tennisbane. Det kryr av aktivitet, forteller formann i Nedre Bleiker Vel, Lasse Hammer, som frykter at fjernvarmeanlegget vil skape en voldsom aktivitet på de smale skoleveiene.

Investerer 5,7 milliarder

Befolkningen på Nedre Bleiker i Asker deler ikke olje- og energiminister Terje Riis -Johansens voldsomme begeistring for fjernvarme.

Statsråden har flere ganger uttalt at han er en ekstrem tilhenger av såkalte grønne rør. Elektrisitet til oppvarming er ut.

Enova har de siste fem årene gitt 965 millioner kroner i støtte til fjernvarme. Det har utløst investeringer på rundt 5,7 milliarder kroner.

Hele 120 byer og tettsteder er i ferd med å få etablert fjernvarmeanlegg. Og flere skal det bli.

Enova har nylig satt av om lag 400 millioner kroner til varmetiltak i forbindelse med regjeringens krisepakke.

– Mantra for regjeringen KRITISK: Formann i Nedre Bleiker Vel, Lasse Hammer, og Tore Strandskog i Norsk Teknologi er begge kritiske til fjernvarmesatsingen.
– Mantra for regjeringen KRITISK: Formann i Nedre Bleiker Vel, Lasse Hammer, og Tore Strandskog i Norsk Teknologi er begge kritiske til fjernvarmesatsingen.

– Mantra for regjeringen

– Fjernvarme er blitt et politisk og idelogisk mantra for dagens regjering. Dette bunner mye i en grunnleggende skepsis til elektrisitet som energibærer. Fjernvarmesatsingen er politisk drevet og er lite forankret i energifaglige og samfunnsøkonomiske vurderinger og analyser. En tilleggsdimensjon er at man nå også har gjort fjernvarmesatsingen til en del av landbrukspolitikken, mener næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi, som opplever at ordet bio går igjen i stadig flere konsesjonssøknader.

Norsk Teknologi frykter at fjernvarme skal fortrenge andre løsninger, som varmepumper, styringssystemer og elektrisitet. Dette er løsninger som Norsk Teknologis medlemsbedrifter leverer.

Bransjeforeningen har klaget inn ca. 15 fjernvarmekonsesjoner for Olje- og energidepartementet. En av dem er fjernvarmekonsesjonen i Asker.

– Markedet et luftslott

Peter Aall Simonsen, advokat og partner i Simonsen Advokatfirma DA , mener at markedet er et luftslott.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– I Asker-saken har NVE ikke tatt stilling til markedsgrunnlaget utbygger operer med. To tredjedeler av markedet er eksisterende bygg, som ikke får tilknytningsplikt. For disse byggene er det heller ikke sett på enøk-tiltak eller andre alternativer til fjernvarme, sier Simonsen, som representerer Norsk Teknologi i saken.

Han viser til at det er dyrt å installere vannbåren varme med rør og radiatorer, særlig i eksisterende bygg.

– Det er slett ikke sikkert at alle vil gjøre det.

– Ukritisk konsesjonsbehandling – NVE bedriver ukritisk konsesjonsbehandling av fjernvarme, mener næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi.
– Ukritisk konsesjonsbehandling – NVE bedriver ukritisk konsesjonsbehandling av fjernvarme, mener næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi.

– Ukritisk konsesjonsbehandling

– Alle konsesjonssøknadene til NVE bare glir rett igjennom. Det har kun blitt gitt avslag i de tilfellene hvor det har vært konkurranse om tildelingene. Det er bemerkelsesverdig, mener Strandskog i Norsk Teknologi.

Han mener at NVE driver ukritisk konsesjonsbehandling, og at man i alt for stor grad tilsidesetter eksisterende lov – og regelverk.

– NVE unngår å sammenligne med det billigste alternativet. Hvis det er slik at energilovens krav om samfunnsøkonomisk analyse strider mot den politiske viljen, må man i så fall endre lovverket.

Han viser til at Energiloven er klar på at produksjon og fordeling av energi skal foregå på en samfunnsmessig rasjonell måte, og at kostnadene skal sammenlignes med andre alternativer.

Setter Energiloven til side

Peter Aall Simonsen som selv i flere år har jobbet i juridisk avdeling i NVE, er svært kritisk:

– NVE foretar i stor utstrekning ingen reell og grundig konsesjonsbehandling av fjernvarmekonsesjoner.

Han mener at NVE ikke har adgang til å senke konsesjonskravene til fjernvarme:

– NVE begrunner dette i sine vedtak selv med at de tolker regjeringens politiske signaler dit hen at regjeringen pålegger dem å gi slike konsesjoner selv der det er bedre alternativer, men det har NVE ikke rettslig adgang til. Energiloven med forarbeider krever at grunnleggende vilkår må være oppfylt før konsesjon kan gis, sier han. Og fortsetter:

– Dette er bestemmelser vedtatt av Stortinget som går foran politiske signaler.

– Ekstremt dyrt

Det er betydelig høyere installasjonskostnader for fjernvarme til oppvarming enn elektrisitet til oppvarming.

Utbygger betaler bare til døren. Ifølge Enova, koster innlegging av vannbåren varme mellom 400 – 1000 kroner kvadratmeteren.

– Fjernvarme er ekstremt dyrt og har primært ett formål; energi til oppvarming.Vi bruker i dag mindre og mindre energi til oppvarming. Veksten er på helt andre områder. Det som stiger er behovet for elektrisitet til pc-er, ventilasjon, kjøling, flatskjermer og andre tekniske gjenstander, sier Strandskog.

Vil ikke trenge oppvarming

Teknisk sjef i Mesterhus, Lars Myhre, ser en klar konflikt mellom dagens fjernvarmeutbygging og varmebehovet i nye hus.

– Fjernvarmeselskapene ønsker å selge mest mulig varme, og jeg har en viss følelse av at mange av fjernvarmesatsingene ikke tar innover seg de nye energikravene og framtiden krav til energibruk. Det kommer sterke signaler fra EU om at hus etter hvert ikke skal ha et varmebehov, sier Myhre.

Dette synet deler forskningsleder for Sintef Byggforsk, Marit Thyholt.

– Det er ingen tvil om at varmebehovet i nye bygg og også i eksisterende bygningsmasse gradvis vil reduseres drastisk.

Kritisk til myndighetene

Thyholt gjennomførte i 2008 en spørreundersøkelse hvor hun spurte de største fjernvarmeselskapene om redusert varmebehov vil påvirke deres investeringer.

– Det var til dels stor enighet om at det vil få betydning for investeringene, men det har ikke myndighetene tatt inn over seg, mener Thyholt, som viser til at det er et nasjonalt mål både å satse på økt bruk av fjernvarme og redusere varmebehovet i nye hus.

– Det snakkes om passivhus-standard i tekniske forskrifter innen 2020.

Vil ikke være blåøyde

I Asker er beboerne også bekymret for hva som vil komme ut av pipe til fjernvarmeanlegget.

– Noe nedfall vil det alltid bli. Vi har ikke råd til å drive en barnehage hvor foreldrene ikke vil ha barna sine, sier Onarheim, som selv sitter i Asker kommunestyre.

– Kommunestyret har ennå ikke behandlet saken, og det er ikke snakk om at vi vil være blåøyde. Dette skal utredes skikkelig.

Uenige i kritikken 5,7 milliarder er investert i fjernvarme de siste årene, hvorav 965 millioner fra Enova.
Uenige i kritikken 5,7 milliarder er investert i fjernvarme de siste årene, hvorav 965 millioner fra Enova.

Uenige i kritikken

Det er Bio Varme Akershus som står bak fjernvarmeprosjektet i Asker. Selskapet mener Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) gjør jobben sin.

– Når NVE gir konsesjoner, gjør de en samfunnsøkonomisk beregning. Vi mener den er god. Så vi er ikke enig med Norsk Teknologi, sier daglig leder Fredrik Dahl-Paulsen i Bio Varme Akershus.

Skaper forsinkelser

Selskapet er skuffet over at prosjektet i Asker er utsatt i påvente av klagebehandlingen. Selskapet har også et anlegg på Kløfta som er innklaget og stoppet.

– Dette skaper forsinkelser i forhold til våre utbyggingsplaner. Det syns vi er synd. Men vi må jo bare forholde oss til NVE. Saken ligger vel hos Olje- og energidepartementet, men jeg føler ikke at de tar tak i denne saken. Det er synd at en slik sak skal utsette mange gode prosjekter, sier Dahl-Paulsen.

NVE lytter til politikerne

Kan miste kunder

Selskapet frykter at kunder kan gå tapt mens fjernvarmeprosjektet i Asker står på vent.

– Asker er et lønnsomt prosjekt i dag. Men når fjernvarmeprosjekter stanses, kan man miste mye av kundegrunnlaget. Mange kunder bygger med helelektrisk oppvarming i stedet, sier Dahl-Paulsen.

Dyrere olje og strøm

Han mener fjernvarme ville ha vært lønnsomt også uten støtte fra Enova hvis alternativene bare var litt dyrere. Det mener han politikerne kan gjøre noe med.

– I bunn og grunn munner dette ut i avgiftene på olje og strøm. Hadde man gjort som Sverige og Danmark og økt disse avgiftene, hadde alternativene blitt billigere. Problemet ligger i at vi har rimelig lave avgifter på olje og strøm, sier Fredrik Dahl-Paulsen.

Vil bygge ut mer fjernvarme Mer fjernvarme, er mantraet til olje- og energiminister Terje Riis Johansen.
Vil bygge ut mer fjernvarme Mer fjernvarme, er mantraet til olje- og energiminister Terje Riis Johansen.

Vil bygge ut mer fjernvarme

– Jeg er opptatt av å få behandlet de klagene så fort som mulig, sier olje og energiminister Terje Riis-Johansen.

Statsråden vil ikke svare på spørsmål om hvorvidt fjernvarme er samfunnsøkonomisk riktig så lenge departementet ikke har avgjort klagene.

– Nei, når klagene ligger hos oss, kan jeg ikke kommentere det, sier Riis-Johansen.

- Men du er fortsatt opptatt av å få bygge ut mer fjernvarme?

– Ja, sier Riis-Johansen.

Les også: – Norge kan bli verdensledende på jordvarme

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.