KRAFT

NVE-direktør sier opp i protest

Jannicke Nilsen
14. feb. 2008 - 11:21
Vis mer

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler alle konsesjonssøknader relatert til kraftproduksjon.

I lang tid har det vært kjent at saksbehandlingstida i direktoratet har vært en flaskehals for energibransjen i forhold til å få et ja eller nei til prosjekter.

Nå har også avdelingsdirektøren for konsesjons- og tilsynsavdelingen fått nok. I slutten av januar leverte han sin oppsigelse. I mai begynner han i ny jobb i Statkraft.

Byråkraten snakker

- I fem år har jeg jobbet for å å øke ressursene til konsesjonsavdelingen. Det har jeg ikke klart, derfor velger jeg å fratre stillingen. Dette skrev jeg i mitt oppsigelsesbrev, sier Bjørn Wold.

Nå retter Wold, som har totalt 30 års fartstid fra NVE, kritikk mot myndighetene, som han mener har gitt for store forhåpninger til energibransjen. Han trekker fram tre årsaker til at han nå trer ut av rollen som lojal medarbeider og byråkrat:

  • Skjønner at energibedrifter kan føle seg lurt
  • Medarbeidere i NVE utsettes for en uakseptabel, hardt presset arbeidssituasjon og mye ekstern kritikk
  • Tilstanden i NVE undergraver konsesjonsprosessen som institusjon og bransjens tillit til myndighetene

Norge kan bli en storeksportør av miljøvennlig kraft.

Olje- og energiminister Åslaug Haga fryder seg over at Norge sitter på 50 prosent av Europas vannmagasin, når EU skal oppfylle egne klimamål om 20 prosent økt fornybar energiproduksjon innen 2020. Også vindkraft vil hun ha mer av.

Om kort tid lyser Olje- og energidepartementet en ny runde med investeringsstøtte, hvor målet er å bygge ut 3 TWh vindkraft innen 2010.

Les også: Har ventet på NVE-svar siden 2005

- Holdes for "narr"

En hake ved scenariet er at det gjenstår mye før den norske kraftbransjen kan fore Europa med grønn kraft.

Norges energiproduksjon må økes, nye og bedre kraftoverføringslinjer må på plass, eksisterende kraftanlegg må utvides og oppgraderes og ny fornybar kraftproduksjon må bygges ut. Alt dette arbeidet forutsetter et stort byråkratisk arbeide i form av konsesjonssøknader fra bransjen og saksbehandling av disse.

Les også:

Lei av å vente på NVE - gjør det selv


50 urørte vindkraftsøknader

- Myndighetene klarer ikke å følge opp egne mål. De har oppmuntret til å bygge blant annet småkraftverk og vindkraftverk, og i mange sammenhenger vist til at de vil ha fortgang i utbyggingen. Etter at mange aktører i bransjen har brukt tid og penger på planlegging og utredning, møter de en vegg hos konsesjonsmyndighetene (NVE, red. anm). Det tar forferdelig lang tid å komme videre i saksbehandlingen og ikke minst å få ja eller nei på søknaden, sier Wold.

Han har forståelse for at energibedrifter sitter igjen med en følelse av å bli holdt for narr.

- Jeg kan ha en viss forståelse for dem som sier de føler seg ført bak lyset når de etter å ha investert både tid og penger møter veggen hos konsesjonsmyndighetene. Det tar i dag for lang tid å få avklart de mange sakene, sier Wold.- For lite, for sent

Han mener NVE ikke er personalmessig rustet til å håndtere dagens saksmengde, langt mindre det som skal til for å realisere Norge som Europas fremste nasjon på fornybar energi.

NVE har om lag 30 årsverk til å behandle konsesjonssøknader. I 2008 får NVE seks nye stillinger som skal gå til å behandle søknader om utvidelse av kraftnettet og for vannkraftsaker. Vindkraftseksjonen, som har 120 saker liggende, får ingen nye. I dag får seksjonen unna 3-4 vindsaker i året.

- Seks stillinger er altfor lite, altfor sent. Vi har påpekt gjennom flere år at antall årsverk må dobles for å ta unna søkermengden. OED er nødt til å ta denne situasjonen alvorlig, kommenterer Wold, som legger til at det tar lang tid å bygge opp nødvendig kompetanse, da hver nyansatt må få 1-3 års opplæring for å bli kvalifisert til konsesjonsarbeide.

Avslag også viktig

Wold mener saksbehandlingstiden nå undergraver hele konsesjonsprosessen og tilliten til energimyndighetene. Spesielt i vindkraftsaker, hvor lang saksbehandlingstid kan forårsake ekstra store konflikter i lokalsamfunn og båndlegge store arealer i opp til ti år før saken blir avklart.

- Konsesjonsprosessen kommer i fullstendig diskreditt, slik situasjonen er i dag. Det er for lav framdrift i saksbehandlingen. Også et "nei" til et vindkraftprosjekt, er en viktig beskjed for at lokalsamfunn skal kunne komme seg videre, påpeker Wold.

I tillegg er han langt i fra sikker på at det er de beste kraftprosjektene som får konsesjon, all den tid saker hoper seg opp, stilles i kø og ikke blir sett på under ett. - Det er en risiko for at statlig støtte blir gitt til prosjekter som er vesentlig dårligere enn prosjekter som ennå ikke er ferdigbehandlet, advarer den tidligere avdelingsdirektøren.

Trist og lei

Wold er i dag 63 år gammel. Om få år er han pensjonist. Det var ikke slik han hadde tenkt at han skulle forlate etaten han har jobbet for i totalt 30 år.

- Situasjonen gjør meg vemodig, jeg ville ha blitt om tingenes tilstand var annerledes. Jeg har sloss for økt bemanning i fem år som lojal medarbeider og byråkrat. Men et sted må grensen gå. Jeg er ydmyk i forhold til at jeg kan ha vært for lite tydelig på konsesjonsavdelingens behov, men jeg mener nok at man bør ha oppfattet det kjappere enn man har gjort, sier Wold.

Rune Flatby er nå fungerende avdelingsleder for konsesjons- og tilsynsavdelingen i NVE.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.