KRAFT

NVE avviser kritikken

Ole K. Helgesen
30. okt. 2008 - 16:09

– Det er viktig å understreke at forslaget ikke representerer et forbud verken mot utsetting, salg eller kjøp av tjenester. Forslaget tillater et omfattende samarbeid mellom selskaper. De fleste selskapene har en kompetent bemanning utover hva forskriftsforslaget krever, sier seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt i NVE.

Omfattende nedbemanning

Han forteller at bakgrunnen for NVEs forslag er at flere selskap har foretatt en omfattende nedbemanning, og at departementet ba direktoratet å lage et utkast til en forskrift om krav til egenkompetanse hos konsesjonær.

– Nettselskapene har monopol på drift av landets viktigste tekniske infrastruktur, og må derfor underlegges særskilte krav som øker sikkerheten for at samfunnets behov blir ivaretatt på en god måte.

– Hvordan kan NVE beregne hvor mange hoder som er nødvendig til disse oppgavene i de ulike selskapene?

– NVE fastsetter ikke absolutte krav til antall ansatte for hver oppgave i hvert selskap. Vi vil se på hvor mange som har kompetanse innen de ulike oppgavene for å kontrollere om selskapet oppfyller kravet, sier Grammeltvedt.

Økt nettleie

– Vil regelendringer føre til økt nettleie?

– Det er usikkert. En omfattende utsetting av tjenester fører til nye typer kostnader knyttet til kontroll og oppfølging, noe som over tid ikke nødvendigvis vil gi lavere samlede kostnader i nettvirksomheten, og dermed ikke nødvendigvis lavere nettariffer. I tillegg er NVE av den oppfatning at fravær av direkte regulering ikke alltid gir den beste balanse mellom ønsket kvalitet og lave kostnader. I praksis viser det seg vanskelig å ta hensyn til alle eksterne virkninger gjennom den økonomiske reguleringen på en slik måte at alle samfunnets kostnader får direkte betydning for nettselskapets resultat.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.