FORUM

Nullvisjonens uutholdelige letthet

SAMFERDSEL: Kan det være at mange bevisst eller ubevisst, føler et stort ubehag ved å måte konfrontere de verdivalg som ligger bak tusenvis av lemlestede hvert år?

Det ville være en lett sak å redusere ulykker omtrent til 0. Bare innfør fartsbegrensing (plombering er kjent teknikk) på 30 km/h, og vips! Det meste er gjort. Ja, det vil koste. Ja, det er en inngripen i individets frihet. Men det er et uomtvistelig faktum at vi godtar at disse to verdiene er viktigere enn lemlesting av tusenvis av mennesker. Med andre ord, økonomisk gevinst er viktigere enn liv. Personlig frihet er viktigere en andres liv.

Jeg sier altså ikke at vi kunne gjennomføre dette uten store økonomiske konsekvenser. Jeg sier ikke engang at jeg mener det er en god idé. Jeg bare konstaterer at vi velger det ene framfor det andre.

Haldor Fosse

Les mer om: