BYGG

NTNU sikter seg inn mot Dødens dal

Rambøll og C.F.Møller Architechs har fått kontrakt på 200 millioner kroner for å prosjektere nytt campus på NTNU i Trondheim. Ett av områdene har kvikkleire og stor rasfare.

Bildet viser Gløshaugen, med hovedbygningen nederst. Dødens dal ligger til venstre i bildet, der kommer humaniora og samfunnsfagene mens innovasjon og økonomi kommer til høyre for Gløshaugen, ned mot Elgseter gate, som ikke er med på bildet. Kunstfagene, akriktektur og musikk kommer mellom hovedbygningen og Studentersmafunnet, området er ikke vist på bildet.
Bildet viser Gløshaugen, med hovedbygningen nederst. Dødens dal ligger til venstre i bildet, der kommer humaniora og samfunnsfagene mens innovasjon og økonomi kommer til høyre for Gløshaugen, ned mot Elgseter gate, som ikke er med på bildet. Kunstfagene, akriktektur og musikk kommer mellom hovedbygningen og Studentersmafunnet, området er ikke vist på bildet. Foto: NTNU

Forberedelsene for nytt samlet campus for NTNU har pågått i flere år. Nå blir det alvor. Statsbygg har skrevet kontrakt på 200 millioner med opsjoner for utvidelser for ytterligere 500 millioner kroner.