NTNU samler undervannsforskning

NTNU samler undervannsforskning
KLIPPER SNORA:Nærings- og handelsminister Trond Giske gjennomførte snorklippingen under åpningen av NTNUs nye undervannssatsing foregikk selvfølgelig under vann. Snora ble klippet av ministeren ved hjelp av undervannsfartøyet Minerva som han styrte fra forskningsskipet Gunnerus. Bildet er fra generalprøven i sommer. Bilde: Robert Staven / NTNU AUR-Lab

Stort samarbeid

Følgende miljøer fra NTNU er med i nye AUR-lab:

Institutt for marin teknikk

Institutt for biologi

Institutt for arkeologi og religionsvitenskap

Institutt for teknisk kybernetikk

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

NTNU Vitenskapsmuseet

Centre for Ships and Ocean Structures (CeSOS)

Under slagordet "NTNU utforsker havrommet" vil NTNU samle kreftene innen undervannsteknikk på ett sted.

Nær det våte element på Brattøra i Trondheim skal fagfolk fra mange ulike miljøer jobbe sammen om utfordringene vi står overfor innen alt fra arkeologi til biologi og undervannsutbygging av olje- og gassfelter.

Robotlab

En del av denne satsingen er åpningen av Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-Lab), som ble foretatt av nærings- og handelsminister Trond Giske.

– AUR-Lab vil styrke NTNUs rolle som et verdensledende kompetansemiljø innenfor undervannsteknologi. Forskning og utdanning i alle de fagfeltene som har relevans for denne teknologien, vil være avgjørende for den framtidige verdiskapingen innenfor flere av Norges viktigste næringer, sa han i sin åpningstale.

Godt i gang

– Vi er mange miljøer med tilgrensende fagområder som vil samles i det nye senteret. I starten vil vi være i underkant av 30 personer, men NTNU vil satse på å øke antallet stillinger. Vi tror senteret også vil bidra til å lokke nye studenter og øke antallet doktorgrader. NTNU vil også investere 4,5 millioner kroner i utstyr, i tillegg til det vi disponerer, sier professor ved NTNUs Institutt for marin teknikk, Asgeir Johan Sørensen.

AUV

Det blir mange akronymer, men en av de viktige investeringene på AUR-lag blir en AUV – en Autonomous Underwater Vehicle.

I motsetning til en ROV, som er en fjernstyrt undervannsfarkost, er dette en autonom farkost uten line til overflaten. Senteret vil disponere to ROV-er og NTNUs forskningsfartøy Gunnerus.

– Slike autonome roboter er en forutsetning når vi skal drive forskning under iskanten, sier Sørensen.

Industrien ivrer

Han fremholder at det nye senteret også er et svar til industrien, som vil at NTNU skal utdanne flere ingeniører som er kvalifisert på dette området og som har praktisk erfaring.

– Vi har fått veldig klare innspill fra Statoil i arbeidet med å etablere senteret. Det viktigste er å utdanne folk og etablere ny kunnskap. Dessuten vil vi hjelpe industrien med verifikasjon og testing av nytt utstyr, men vi har ingen planer om å bli en konkurrent til industrien.

Les mer om: