Kraftselskapet NTE Energi AS må betale et gebyr på 1,3 millioner kroner etter brudd på kravet om minstevannføring. Illustrasjonsfoto. (Bilde: Colourbox.dk)

MINSTEVANNFØRING

NTE må punge ut etter lav vannføring

Flere gytegroper tørrlagt.

Steinkjer (NTB): Kraftselskapet NTE Energi AS er ilagt et gebyr på 1,3 millioner kroner for å ha brutt kravet om minstevannføring i Stjørdalselva.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble kravet om minstevannføring i elva brutt i perioden 10.-15. april i fjor. Selskapet er derfor ilagt et overtredelsesgebyr på 1,3 millioner kroner.

– Skadepotensialet i denne saken er stort, i og med at området som ble berørt av den lave vannføringen, er det viktigste gyte- og oppvekstområdet for laksebestanden i Stjørdalselva. Det er anslått at minst 10-12 gytegroper ble tørrlagt under hendelsen, og at om lag 16 groper lå i grenseland og ville vært utsatt ved ytterligere reduksjon i vannføringen, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVEs miljøtilsyn.

Les også: Norske kraftselskaper må kutte

– Burde redusert usikkerhet

Stjørdalsvassdraget har status som nasjonalt laksevassdrag og er dermed underlagt et strengere forvaltningsregime enn andre vassdrag.

– NVE er kritisk til at NTE Energi AS i sin produksjonsplanlegging ikke tok hensyn til at tilsiget vinteren 2012/13 var ekstremt lavt. Selskapet burde ha brukt større ressurser for å redusere usikkerheten knyttet til målingene og satt av en større vannressurs som reserve utover våren, sier Leirset.

Vedtaket om overtredelsesgebyr kan påklages til Olje- og energidepartementet.

– Vi kommer til å gå grundig gjennom saken før vi bestemmer oss for om vi skal påklage vedtaket eller ikke, sier administrerende direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi til NTB.

Les også:

Da kundene måtte betale for effekt i stedet for forbruk, gikk strømforbruket ned med 20 prosent

– Vi kan få tilbake 1,9 TWh fra Sverige

Nytt selskap skal sikre vindkraft-utbygging på Fosen