ARKIVNYHETER

NTE fikk siste store Eiksund-jobb

NTE skal levere og montere elektrisk utstyr i de tre tunnelene som inngår i prosjektet. De har en samlet lengde på 9 570 meter. Kontrakten omfatter alt elektrisk utstyr i tunnelene, bortsett fra vifter og pumper, og alt utstyr i tavlerommene, bortsett fra det som gjelder tele- og radiokommunikasjon. Den omfatter også belysningen på Eiksundbrua, bomstasjonen og krysset mellom riksveg 653 og E 39.

Leveranse av montasje av brannslokkingsapparater og nødtelefoner inngår også i kontrakten. I utgangspunktet skulle det vært 500 meter mellom hver nødtelefon og 250 meter mellom hvert brannslokkingsapparat. I følge de nyeste reglene skal begge deler finner ved hver 125. meter i tunneler av klasse B, som de tre tunnelene inngår i. Dessuten skal det være rømmingslys med 62,5 meters mellomrom.

Pumpene til den undersjøiske Eiksundtunnelen leveres av ITT Flygt for 2,7 millioner kroner. OPAS leverer vifter til alle tunnelene for 3,1 millioner kroner. Begge summene er uten moms.Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.