KRAFT

– NTE bryter loven

Administrerende direktør i NTE, Torbjørn Skjerve, mener NVEs krav vil føre til en voldsom struktuyrendring i bransjen.
Administrerende direktør i NTE, Torbjørn Skjerve, mener NVEs krav vil føre til en voldsom struktuyrendring i bransjen.

Undersak: – Vil sikre kompetansen i nettselskapet

CAMILLA AADLAND

NVE mener det er viktig at nettselskapene har kompetanse til å kunne håndtere alle pålagte oppgaver, også beredskapsfunksjoner. – Utsetting av oppgaver som er av sentral betydning for den konsesjonspliktige virksomheten vil på sikt kunne svekke selskapets kompetanse på viktige områder og derigjennom svekke kontroll med sentrale deler av en samfunnskritisk virksomhet, sier seksjonssjef Gunn Oland i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Direktoratet understreker at det å sette ut funksjoner til andre juridiske enheter, og bare beholde et fåtall personer i selskapet med konsesjon, ikke er i samsvar med dagens regelverk.

NVE kommer med et forslag til en forskrift innen dette området i løpet av året, men har allerede nå sett behov for å stramme inn i forhold til gjeldene regelverk. I et rundskriv fra NVE presiseres det derfor at nettselskapene er nødt til å ha egne ansatte som har all nødvendig kompetanse på bygging og drift av strømnett.

Flere tilfeller med brudd i strømforsyningen fra energiselskap rundt omkring i landet, fører til at energiselskapene nå får strammere rammer.For å ha god nok beredskap når det oppstår problemer på nettet, krever NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) at energiselskapet selv skal ha nok folk til å rydde opp i problemer som oppstår. Å skille denne delen av selskapet ut i eget datterselskap er ikke godt nok, ifølge direktoratet.

«Kun svært avgrensede oppgaver innen driftsfunksjonene kan i normaltilfeller settes bort», skriver NVE i et rundskriv.

Voldsom strukturendring

For NTE kan rundskrivet får store konsekvenser. Energiselskapet har valgt en konsernmodell med fire store datterselskaper: NTE Nett, NTE Energi, NTE Elektro og NTE Marked.

Administrerende direktør Torbjørn Skjerve mener omorganiseringene har vært nødvendige for at NTE skal være best mulig rustet mot framtidas krav. Han er overrasket over NVEs skjerpede krav til at beredskapen skal være en del av selve morselskapet.

– Det vil bety en voldsom strukturendring i bransjen hvis man skal ta det det som står i rundskrivet bokstavelig, sier Skjerve.

Fokus på forsyningssikkerhet

– Betyr det at rundskrivet ikke skal tas bokstavelig?


– Vi føler at NVE forskutterer en sak som snart skal ut på høring. Det virker som NVE har bestemt seg før høringen, men samtidig vet vi at det har vært møter i departementet om dette, svarer Skjerve.

– Vil rundskrivet få noen konsekvenser for NTE?


– Det vil i så fall kun være organisatoriske konsekvenser, selv om vi mener organiseringen vi har i dag er rett ut fra framtidas utfordringer, svarer Skjerve. Han understreker at hans viktigste fokus i organiseringen av selskapet er forsyningssikkerheten.

Lovstridig omorganisering

Hovedtillitsvalgt Svein Welde i El- og IT-forbundet mener NTE må gjennom en ekstra omorganisering på grunn av dette.

– Vi har i lang tid ment at NTEs omorganisering for kort tid tilbake var lovstridig. Nå får vi støtte fra NVE, sier Welde til Trønder-Avisa. Han er oppgitt over at styret i NTE aksepterte forrige omorganisering.

– Stadige omorganiseringer gjør at det blir veldig urolig for oss som jobber her. Mange tror at det er trygt og godt å jobbe i NTE, men sannheten er at det er stadige omorganiseringer. Montørene rekker ikke å bli ferdig med den ene omorganiseringen før det er ei ny. De ansatte blir oppgitt og lei, og mister motivasjon og arbeidslyst, påpeker Welde.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.