NSB varsler mindre godstrafikk på jernbane

– Våre regnestykker viser at det tilsvarer opptil 100.000 vogntog i året som kjører lange strekninger. Konsekvensene er store, sier direktør Are Kjensli i CargoNet til Aftenposten.

Forsinket

Regjeringen skulle ikke bare øke, men doble mengden med gods på bane. Nå skjer det stikk motsatte. CargoNet har varslet Samferdselsdepartementet om at godsterminaler og togstrekninger kan bli lagt ned.

– Hovedårsaken til dette er at vi har veldig dårlig punktlighet på togene våre. Konsekvensen er økte kostnader og kunder velger bort jernbane, sier Kjensli.

Sliter med kvaliteten

Konstituert konsernsjef i NSB, Arne Fosen, sier de i lang tid har slitt med leveransekvaliteten, noe som har ført til at tilliten til toget hos kundene er blitt svekket.

– Hvis vi ikke får lønnsomhet innen et område, så må vi som alle andre aksjeselskaper gjøre endringer og i ytterste konsekvens vurdere om vi skal fortsette virksomheten, sier Fosen, som understreker at det ennå ikke er fattet noen beslutning om å legge ned deler av godstrafikken.

Ikke avgjørende

De største spedisjonsfirmaene i Norge uttalte tirsdag at de ikke tror at lyntog vil føre til noen stor overgang av gods fra vei til bane, selv med en hastighet på nærmere 300 kilometer i timen.

Også her var punktlighet et nøkkelpoeng.

– Det de sier nå, er at avstand og reisetid ikke er avgjørende for deres valg av jernbane eller transport på vei. Punktligheten er helt avgjørende, og den er lettere å beregne med bil enn med tog. Selv ikke med et kutt i reisetiden på 60 prosent vil de flytte særlig mye over, sier Stillesby utredningsleder Tom Stillesby.

Les mer om: