KLIMA

NOx: Norge slipper ut mest

Bilde: Colourbox

En rapport som Fremtiden i våre hender har laget viser at Norge er det landet i Europa som slipper ut mest NOx (nitrogenoksider) per innbygger.

Langt bak de beste

I snitt slipper Norge hvert år ut 41 kilo 41 kilo NOx per innbygger, melder NRK. Minst NOx slipper Ukraina i Øst-Europa ut. Der er utslippet bare 11 kilo per innbygger.

Danmark ligger på en fjerdeplass i oversikten, mens Sverige er mer miljøvennlig med en 15. plass.

Arild Hemstad, daglig leder i Fremtiden i våre hender, mener Norge bør skamme seg.

– Det er trist at Europas rikeste land ikke har tatt seg råd til å kutte disse utslippene, slik andre land i Europa har gjort, sier han til kanalen.

NOx skapes ved forbrenning av fossilt brensel. Skipstrafikk, som kystlandet Norge har en del av, står for en stor del av utslippene.

Lite har skjedd

Konsekvensene av NOx-utslipp er sur nedbør.

Norge har i den såkalte Gøteborgsprotokollen forpliktet seg til redusere utslippene med 30 prosent fram til 2010.

Men hittil har lite skjedd. Norge har redusert utslippene med sju (7) prosent, mens land som Finland og Storbritannia har kuttet utslippene med over 40 prosent. For Sverige og Danmark er tallet 30 prosent.

– Det vil være utrolig pinlig om Norge i 2010 ikke har klart å oppfylle forpliktelsene i det som er den nest viktigste miljøavtalen som noensinne er inngått i verden. Problemet er at vi har ventet så lenge at vi nå er nødt til å betale prisen. Vi kan ikke utsette det lenger enn det vi allerede har gjort, sier Hemstad.

Vil halvere utslipp fra skip

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.