Notiser

Utbygging av små og mindre elver kan gi Norge mye ny kraft. De 260 søknadene NVE hadde inne pr. desember 2006 innebærer økt kraftproduksjon på 3 TWh. (Bilde: KNUT STRØM)
Vil endre støtten: Olje- og energiminister Åslaug Haga har lovet full gjennomgang av støtteordningene for fornybar energi. (Bilde: Erichsen, Jarl Fr. )
(Bilde: Owec Tower)
Naturkrafts anlegg på Kårstø. Til venstre sees turbinhall, mens senter i bildet viser NOx-renseanlegget. (Bilde: Geir Fuglseth/Naturkraft)
  • nettarkiv

Grasrotopprør i Senterpartiet

Nestleder for Senterpartiet i Norddal kommune, Egil Berge, starter et grasrotoppgjør i partiet mot forslaget til skjerpet beskatning av småkraft. – Vi har et valg om to år, hvis ikke Sp går imot denne skatteøkningen, kommer partiet til å miste mange velgere, sier Berge til Nationen.

Vil bombe statsråden med e-post

Natur og Ungdom oppfordrer folk i Finnmark til å «bombe» olje- og energiminister Åslaug Haga med e-post mot den planlagte 420 KV-linja fra Balsfjorden i Troms til Hammerfest. Ifølge miljøorganisasjonen vil den bli et av Norges lengste sammenhengende naturinngrep.

Havmøllene til Tyskland

REC-gründer Alf Bjørseth vil sammen med Grieg-gruppen satse stort på vindmøller til havs i Tyskland gjennom selskapet Norwind. Bjørseth sier til DN at en satsing i Norge er utelukket så lenge støtteordningen er tilnærmet lik null.

– Spiller ingen rolle hvem som betaler

– For klimaets del spiller det ingen rolle om forurenser eller staten betaler for kvoter. Det svarte til slutt miljøvernminister Erik Solheim i Stortinget om hvordan klimakvotesystemet som trer i kraft over nyttår eventuelt vil ramme gasskraftanlegget på Kårstø, ifølge Aftenbladet.no.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå