Modernisering av kraftledninger

Statnett planlegger å fornye den eksisterende kraftledningen fra Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla kommune til Bamble-området, slik at den får større overføringskapasitet. Videre fra Bamble-området til 420 kV nettet ved Rød transformatorstasjon i Skien starter selskapet planleggingen av en ny kraftledning.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.