Notis

  • nettarkiv

Modernisering av kraftledninger

Statnett planlegger å fornye den eksisterende kraftledningen fra Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla kommune til Bamble-området, slik at den får større overføringskapasitet. Videre fra Bamble-området til 420 kV nettet ved Rød transformatorstasjon i Skien starter selskapet planleggingen av en ny kraftledning.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå