Notis: U-landene trenger flere ingeniører

  • nettarkiv
- Vi trenger sårt en mengde ingeniører i u-land, blant annet for å finne måter å mette barn på, sier Emanuel Rygg, leder for NITO Studentene.

Norge er vertskap for Education for All (EFA) høynivåmøte i Oslo fra tirsdag til torsdag denne uka. EFA er et partnerskap mellom giverland, utviklingsland, multilaterale- og sivilt samfunn organisasjoner. EFA skal mobilisere støtte til grunnutdanning og samordne og bedre effektiviteten av utdanningsbistanden.

- Selv om behovet for ingeniører er stort i Norge, er det kanskje enda større utfordringer i u-land. Ofte mangles det grunnleggende skolegang, og muligheten for å få ferdigutdannede ingeniører blir enda lavere. Dette tar EFA-konferansen tak i, og forhåpentligvis kommer vi et skritt nærmere en mer rettferdig verden, sier Emanuel Rygg.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå