NOTIS: To nye lisenser

OLJE OG GASS: Det nystartede oljeselskapet Agora Oil & Gas har sikret seg to nye kjøpsavtaler i britisk sektor av Nordsjøen. De to nye lisensene, P1680 og P1633, inneholder flere prospekter som Agora kategoriserer som interessante. Selskapet sier de vil bore flere brønner i de to lisensene, blant annet en letebrønn på Cladhan South-prospektet i PL 1680 i siste halvdel av 2011. MR

Les mer om: