NOTIS: Tidevannskraft til New Yorkere

ENERGI :Det amerikanske selskapet Verdant Power har søkt om å bygge opp til 30 tidevannsanlegg i East River i New York. Det blir i såfall USAs første tidevannskraftverk, som skal levere strøm inn på det offentlige nettet. I følge danske Ingeniøren er samlet effekt anslått til omlag 1 MW. Anlegget skal settes opp i løpet av tre år. MS

Les mer om: