NOTIS: Svensker senker kraftforbruket

Utslipp. Forurensning. Klimagasser. CO2. Industri.
Utslipp. Forurensning. Klimagasser. CO2. Industri. (Bilde: Colourbox)
  • nettarkiv

INDUSTRI: Kraftforbruket i svensk industri kommer til å synke med 7 prosent fram til 2011, noe som tilsvarer 7 TWh. Det viser kortsiktige prognoser fra den svenske Energimyndigheten. Det er først og fremst forbruket av elektrisitet, kull og koks samt oljeprodukter som går ned. Industrisektoren står for rundt 40 prosent av Sveriges energiforbruk, eller 151 TWh i 2008 (da er både fossil energi og strøm med). Svenskene forventer at produksjonen vil øke i 2010-2011, men det vil likevel bli produsert mindre i 2011 enn det ble i 2008. KMH

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå