NOTIS : Statnett vil bygge selv

ENERGI: Statnett vil bygge kabler til både Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia innen 2020. Statnett-sjef Auke Lont vil helt sikke slippe til andre private aktører. Statnett har som mål å fatte investeringsbeslutning for minst 1.400 MW ny kapasitet for nye utenlandskabler til landene rundt Nordsjøen innen 2012, ifølge selskapets nettutviklingsplan. Målet er å realisere ytterligere 1.400 MW ny kabelkapasitet innen 2020. MSp

Les mer om: