NOTIS: Slakter felles nettleie

NOTIS: Slakter felles nettleie
Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

Energi: NVEs forslag om et fellesnett med felles tariffering for dagens sentral- og regionalnettet er svakt begrunnet, ifølge en rapport konsulentselskapet Xrgia har laget på oppdrag for Energi Norge.

– Forslaget vil verken gi effektivitetsmessige gevinster eller den tilsiktede fordelingsvirkningen. Risikoen for at de pris- og lokaliseringsisgnalene som i dag ligger i tariffen og i anleggsbidrag blir svekket, fremstår som betydelig, konkluderer rapporten. ØL

Les mer om: