NOTIS Skal overvåke e-valget

E-valget kommer til å bli overvåket av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) til høsten. Organisasjonen ble invitert av Kommunaldepartementet tidligere i år. OSSE er såpass nysgjerrig på prosjektet at valgobservatører allerede har avlagt sitt første besøk for å se på folkeavstemningen i Radøy om kommunestrukturen i Nordhordland. Dette ble gjennomført fra 4.til 7. mars både elektronisk og papirbasert. Noe av hensikten var å videreutvikle løsningen for elektronisk stemmegivning. EZ

Les mer om: